კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

პრეზენტაციები

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის პრეზენტაციები:

კი ევროპას! Yes to Europe!

არა რუსულ კანონს! No to russian law!