დნესტრისპირეთის კონფლიქტის მოგვარების დოკუმენტები

1992-2014 წლების დოკუმენტები

2001 წელი, 8 აგვისტო - გადაწყვეტილება გარემოს დაცვის სფეროში ბუნებრივი რესურსების მდგრადი გამოყენების ერთობლივი მოქმედებების შესახებ, პროტოკოლი.

2001 წელი, 3 აგვისტო - გადაწყვეტილება სიხშირეების დაგეგმვის, ტელევიზიის, რადიო-მაუწყებლობის სფეროში, მოლდოვას რესპუბლიკის ტრანსპორტისა და კომუნიკაციების სამინისტროსა და დნესტრისპირეთის კომუნიკაციების ადმინისტრაციას შორის თანამშრომლობის შესახებ, ოქმი.

2001 წელი, 20 ივნისი - მოლდოვას რესპუბლიკისა და დნესტრისპირეთის ლიდერთა შეხვედრის ოქმი.

2001 წელი, 14 ივნისი - მოლდოვას რესპუბლიკის სასჯელაღსრულების სისტემებსა და დენსტრისპირეთს შორის ურთიერთქმედების საფუძვლების შესახებ შეთანხმების ოქმი.

2001 წელი, 16 მაისი - მოლდოვას რესპუბლიკისა და დნესტრისპირეთის ლიდერთა შეხვედრის ოქმი.

2001 წელი, 9 აპრილი - მოლდოვას რესპუბლიკისა და დნესტრისპირეთის ლიდერთა ერთობლივი განცხადება.

2000 წელი, 16 მაისი - მოლდოვას რესპუბლიკისა და დნესტრისპირეთის დელეგაციათა შეხვედრის ოქმი.

2000 წელი, 14 მარტი - მოლდოვას რესპუბლიკის პარლამენტსა და დნესტრისპირეთის უმაღლეს საბჭოს შორის შეთანხმება თანამშრომლობის შესახებ.

1999 წელი, 13 ივლისი - მოლდოვას რესპუბლიკისა და დნესტრისპირეთს დელეგაციების შეხვედრის ოქმი ეკონომიკისა და ვაჭრობის სფეროში საქმიანობის კოორდინაციის შესახებ.

1999 წელი, 26 იანვარი - მოლდოვას რესპუბლიკისა და დნესტრისპირეთის ოფიციალური შეხვედრის ოქმი.

1998 წელი, 1 დეკემბერი - მოლდოვას რესპუბლიკასა და დნესტრისპირეთს შორის დელეგაციათა შეხვედრის ოქმი.

1998 წელი, 28 სექტემბერი - დანართი მოლდოვას რესპუბლიკისა და დნესტრისპირეთის დელეგაციათა სხდომის ოქმის დამატება.

1998 წელი, 22 სექტემბერი - მოლდოვას რესპუბლიკისა და დნესტრისპირეთის დელეგაციათა შეხვედრის ოქმი.

1998 წელი, 31 ივლისი - მოლდოვას რესპუბლიკისა და დნესტრისპირეთის დელეგაციათა სხდომის ოქმი.

1998 წელი, 21 ივლისი - მოლდოვას რესპუბლიკისა და დნესტრისპირეთის დელეგაციების შეხვედრის ოქმი.

1998 წელი, 6 ივლისი - გადაწყვეტილება მოლდოვას რესპუბლიკის საბაჟო კონტროლის დეპარტამენტისა და დნესტრისპირეთის საბაჟო კომიტეტის სამუშაო ჯგუფების ერთობლივი შეხვედრის შესახებ, პროტოკოლი.

1998 წელი, 18 ივნისი - მოლდოვას რესპუბლიკისა და დნესტრისპირეთის დელეგაციათა შეხვედრის ოქმი.

1998 წელი, 20 მარტი - შეთანხმება მოლდოვას რესპუბლიკასა და დნესტრისპირეთს შორის ნდობის აღდგენის ზომებისა და კონტაქტების განვითარების შესახებ.

1998 წელი, 17 თებერვალი - მოლდოვას რესპუბლიკისა და დნესტრისპირეთის ხელმძღვანელობის სამუშაო შეხვედრის ოქმი.

1998 წელი, 12 იანვარი - მოლდოვას რესპუბლიკისა და დნესტრისპირეთის დელეგაციების შეხვედრის ოქმი.

1997 წელი, 10 ნოემბერი - შეთანხმება მოლდოვას რესპუბლიკასა და დნესტრისპირეთს შორის სოციალურ-ეკონომიკური თანამშრომლობის ორგანიზაციული ბაზების შესახებ.

1997 წელი, 10 ოქტომბერი - გაზპრომის (რუსეთი), მოლდოვას რესპუბლიკისა და დნესტრისპირეთის დელეგაციათა მოლაპარაკებების ოქმი.

1997 წელი, 23 სექტემბერი - რუსეთის ფედერაციის, მოლდოვას რესპუბლიკისა და დნესტრისპირეთის დელეგაციების ლიდერთა შეხვედრის შედეგების შესახებ ოქმი.

1997 წელი, 21 აგვისტო - მოლდოვას რესპუბლიკისა და დნესტრისპირეთის დელეგაციების შეხვედრის ოქმი.

1997 წელი, 24 მაისი - მოლდოვას რესპუბლიკისა და დნესტრისპირეთის ლიდერების შეხვედრის ოქმი.

1997 წელი, 8 მაისი - მემორანდუმი მოლდოვას რესპუბლიკასა და დნესტრისპირეთს შორის ურთიერთობების მოწესრიგების საფუძვლების შესახებ.

1996 წელი, 22 ნოემბერი - შეთანხმება მოლდოვას რესპუბლიკის ფიტოსანიტარული კარანტინის გენერალურ ინსპექტორატსა და დენსტრისპირეთს შორის საკარანტინო და მცენარეთა დაცვის სამსახურების საქმიანობის კოორდინაციის შესახებ.

1996 წელი, 7 ივნისი - გადაწყვეტილება ვადულ-ლუი-ვოდასთან ახლოს მდებარე დნესტრის ხიდის მდგომარეობასთან დაკავშირებული პრობლემების მოგვარების შესახებ, პროტოკოლი.

1996 წელი, 14 მაისი - გადაწყვეტილება მოლდოვას რესპუბლიკის ჰიდროელექტროსადგურის (GRES) და დუბოსარის ჰიდროელექტროსადგურის (Dubossary GES) ოპერაციული შესაძლებლობების აღდგენის შესახებ, პროტოკოლი.

1996 წელი, 11 მარტი - სტანდარტიზაციის, მეტროლოგიისა და სერტიფიკაციის საკითხებთან დაკავშირებით შეთანხმებული მოქმედებების შესახებ გადაწყვეტილება მოლდოვას რესპუბლიკის სტანდარტების, მეტროლოგიისა და ტექნიკური ზედამხედველობის დეპარტამენტსა და დნესტრისპირეთის სტანდარტიზაციის, სერთიფიკაციისა და მეტროლოგიის კომიტეტს შორის, პროტოკოლი.

1996 წელი, 7 თებერვალი - გადაწყვეტილება მოლდოვას რესპუბლიკისა და დნესტრისპირეთის საბაჟო სამსახურების საქმიანობაში წარმოშობილი პრობლემების მოგვარების შესახებ პროტოკოლი.

1995 წელი, 24 ნოემბერი - ერთობლივი განცხადება მოლდოვას რესპუბლიკის გზებზე მანქანების თავისუფალი გადაადგილების გარანტიების შესახებ.

1995 წელი, 5 ივლისი - შეთანხმება მოლდოვას რესპუბლიკასა და დნესტრისპირეთს შორის მშვიდობისა და უსაფრთხოების გარანტიების შენარჩუნების შესახებ.

1995 წელი, 15 თებერვალი - გადაწყვეტილება მოლდოვას რესპუბლიკასა და დნესტრისპირეთს შორის საზოგადოებრივ განათლებასთან დაკავშირებული პრობლემების მოგვარების შესახებ, პროტოკოლი.

1994 წელი, 17 დეკემბერი - მოლდოვას რესპუბლიკისა და დნესტრისპირეთის ეკონომიკის, ფინანსებისა და საბანკო გადარიცხვების შესახებ ერთობლივი სამუშაო ჯგუფის შეთანხმებულ საკითხთა შესახებ პროტოკოლი.

1994 წელი, 21 ოქტომბერი - რუსეთის ფედერაციისა და მოლდოვას რესპუბლიკას შორის შეთანხმება მოლდოვას რესპუბლიკაში დროებით განლაგებულ რუსეთის საჯარისო ნაწილთა სამართლებრივ სტატუსზე და მათი გაყვანის პროცედურებზე.

1994 წელი, 16 მაისი - შეთანხმება თანამშრომლობის შესახებ.

1994 წელი, 28 აპრილი - მოლდოვას რესპუბლიკისა და დნესტრისპირეთის ლიდერების ერთობლივი დეკლარაცია.

1993 წელი - მოლდოვას რესპუბლიკასა და დნესტრისპირეთს შორის შეთანხმება საჯარო განათლების სფეროს მიზნებზე, პროტოკოლი.

1992 წელი, 21 ივლისი - შეთანხმება მოლდოვას რესპუბლიკის დნესტრისპირეთის რეგიონში შეიარაღებული კონფლიქტის მშვიდობიანი მოწესრიგების პრინციპებზე.

გვერდის ციტირებისას

გვერდის ციტირებისას (APA სტილი) გამოიყენეთ:

ციხისთავი-ხუციშვილი, ნ. (რედ.) კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი (ICCN). ნახვის თარიღი /თვე, თარიღი, წელი/ http://iccn.ge/index.php?article_id=336&clang=0 საქართველოს საისტორიო არქივი კონფლიქტების მშვიდობიანი მოგვარებისა და მშვიდობის მშენებლობის საქმეში, კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი (ICCN).

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

International Center on Conflict and Negotiation

Международный Центр по Конфликтам и Переговорам

25+ მშვიდობის მშენებლობაში

25+ in peacebuilding

25+ в миростроительстве