კონფლიქტები და მოლაპარაკებები, აპრილი, 1999

კონფლიქტები და მოლაპარაკებები, სპეციალური გამოშვება 5 ენაზე,

აპრილი, 1999 წელი.

"კონფლიქტები და მოლაპარაკებები" კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის ბიულეტენია, რომელიც 1995 წლიდან გამოდის. ბიულეტენი ყოველთვიური გამოცემაა ქართულ, ინგლისურ და რუსულ ენებზე. ბიულეტენის გამოცემა გაგრძელდა 2010 წლამდე.

დოკუმენტის ჩამოტვირთვა

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

International Center on Conflict and Negotiation

Международный Центр по Конфликтам и Переговорам

25+ მშვიდობის მშენებლობაში

25+ in peacebuilding

25+ в миростроительстве