წერილები ოჯახს 1937-1957 ლუკა ციხისთავი

"წერილები ოჯახს: 1937-1957" - წარმოადგენს დოკუმენტურ მასალას, რომელიც მოიცავს სტალინის გულაგიდან გამოგზავნილ 59 წერილს, რომელთაც ჩვენამდე მოაღწიეს.

ლუკა ციხისთავი - სტალინის პოლიტპატიმარი გახლდათ. მან საბჭოთა ციმბირის საპატიმროებსა და გადასახლებაში 20 წელი გაატარა და ოჯახს უკან განახევრებული ადამიანი დაუბრუნდა 20-წლიანი იძულებითი დაშორების შემდეგ.

ამ წერილთა ერთობლიობა ერთიან მძლავრ დოკუმენტურ ბრალდებას წარმოადგენს ტოტალიტარული რეჟიმის წინააღმდეგ.

წიგნის რედაქტორი: ნინო ციხისთავი-ხუციშვილი.

წიგნის გამომცემელი: გიორგი ხუციშვილი

წიგნი შეადგინეს ლუკა ციხისთავის შვილიშვილებმა: ნანა ციხისთავი, ნინო ციხისთავი-ხუციშვილი, თამარ ციხისთავი.

თბილისი, 2011 წ.

დოკუმენტის ჩამოტვირთვა

(ნინო ციხისთავი-ხუციშვილის პირადი არქივიდან)

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

International Center on Conflict and Negotiation

Международный Центр по Конфликтам и Переговорам

24+ მშვიდობის მშენებლობაში

24+ in peacebuilding

24+ в миростроительстве