კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

პუბლიკაციები

  • დრო მშვიდობისა Peace Times #18, 2008 დრო მშვიდობისა, #18, 2008 წელი. PEACE TIMES, #18, 2008 ჟურნალი კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის პერიოდული გამოცემაა, ჟურნალის რედაქტორი: გია ჭუმბურიძე.
  • თბილისის მოსახლეობის საზოგადოებრივი აზრი 2007-2008 წლის პოლიტიკური მოვლენების შესახებ თბილისის მოსახლეობის საზოგადოებრივი აზრი 2007-2008 წლის (ნოემბერ-იანვარი) პოლიტიკური მოვლენების შესახებ. სოციოლოგიური გამოკითხვის შედეგები. კვლევა განხორციელდა კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის (ICCN) მიერ ჰოლანდიური ფონდი „კორდეიდის“ მხარდაჭერით 2008 წელს. გამოკითხვა ჩატარდა...
  • დრო მშვიდობისა Peace Times #16-17, 2008 დრო მშვიდობისა, #16-17, 2008 წელი. PEACE TIMES, #16-17, 2008 ჟურნალი კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის პერიოდული გამოცემაა, ჟურნალის რედაქტორი: გია ჭუმბურიძე.
  • სამოქალაქო საზოგადოება და "ვარდების რევოლუცია" საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოება და "ვარდების რევოლუცია" საქართველოში 2008 წელი გიორგი ხუციშვილის საერთო რედაქციით კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის (ICCN) გამოცემა. საერთო რედაქცია: გიორგი ხუციშვილი ავტორები (ანბანის მიხედვით): ფრანსუაზ ჟ. კომპანიენი, რუსუდან...
  • რელიგიური მრავალფეროვნება საქართველოში 2008 წელი რელიგიური მრავალფეროვნება საქართველოში - გზამკვლევი. წიგნზე მუშაობდნენ: რუსუდან გოცირიძე, ლელა ქართველიშვილი. კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის გამოცემა.
  • წლიური ანგარიში 2005-2006 "მსურს, მუდმივი დახმარებისა და თანამშრომლობისთვის მადლობა მოვახსენო ჩვენს პარტნიორებს რეგიონში და საერთაშორისო ორგანიზაციებში. ასევე, გულითად მადლობას და პატივისცემას გამოვხატავ ICCN-ის ერთგული თანამშრომლების მიმართ." ...
  • დრო მშვიდობისა Peace Times #15, 2007 დრო მშვიდობისა, #15, 2007 წელი. PEACE TIMES, #15, 2007 ჟურნალი კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის პერიოდული გამოცემაა, ჟურნალის რედაქტორი: გია ჭუმბურიძე.
  • დრო მშვიდობისა Peace Times #14, 2007 დრო მშვიდობისა, #14, 2007 წელი. PEACE TIMES, #14, 2007. ჟურნალი კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის პერიოდული გამოცემაა. ჟურნალის რედაქტორი: გია ჭუმბურიძე. გაფორმება და დაკაბადონება: გიგა ჩიხლაძე.
  • გრიგოლ ფერაძე სარწმუნოების და მოქალაქეობის შესახებ 2006 გრიგოლ ფერაძე სარწმუნოების და მოქალაქეობის შესახებ გამოკვლევა, ბიბლიოგრაფია, ქადაგებები, შენიშვნები, დანართი ნუგზარ პაპუაშვილი. კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის გამოცემა, 2006 წელი. "სერია "რელიგია კონფლიქტებსა და მოლაპარაკებებში" მკითხველთა ფართო წრეს ამჟამად სთავაზობს ნუგზარ...
  • ოჯახური ძალადობა ქალზე - მრავალკომპონენტიანი კვლევა 2006 ოჯახური ძალადობა ქალზე - მრავალკომპონენტიანი კვლევა რედაქტორები, კვლევითი პროექტის ავტორები და წიგნის შემდგენელები: ნინო ციხისთავი, ნანა ბერეკაშვილი. თავების ავტორები: ლუიზა არუთინოვი, ნინო ბაქაქური, ქეთევან ჯელაძე, რუსუდან იმედაძე. კავკასიის ქალთა კვლევითი და საკონსულტაციო ქსელი...