კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

პუბლიკაციები

 • გენდერული თანასწორობის სახელმძღვანელო პრინციპები

  აღნიშნული პუბლიკაცია წარმოადგენს სახელმძღვანელო დოკუმენტს ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების წარმომადგენელთათვის გენდერული თანასწორობის შესახებ საქართველოს კანონმდებლობის იმპლემენტაციის გაადვილების და კანონის ყოველდღიურ ცხოვრებაში რეალური გამოყენებისათვის.

 • წერილები ოჯახს 1937-1957 ლუკა ციხისთავი "წერილები ოჯახს: 1937-1957" - წარმოადგენს დოკუმენტურ მასალას, რომელიც მოიცავს სტალინის გულაგის ლაგერებიდან გამოგზავნილ 59 წერილს, რომელთაც ჩვენამდე მოაღწიეს. ლუკა ციხისთავი - სტალინის პოლიტპატიმარი გახლდათ. მან საბჭოთა ციმბირის საპატიმროებსა და გადასახლებაში 20...
 • დრო მშვიდობისა Peace Times #4, 2011 დრო მშვიდობისა, #4, 2011 წელი. PEACE TIMES, #4, 2011 ჟურნალი კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის პერიოდული გამოცემაა, ჟურნალის მთავარი რედაქტორი: ალექსანდრე ლორთქიფანიძე; არტ რედაქტორი: ბექა ბერიკაშვილი.
 • მონაწილეობის გენდერული ასპექტები მარნეულში, ბოლნისში და ახალციხეში ჩატარებული ინდუქტიური კვლევის შედეგები

  2009 წელს კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო ცენტრმა “სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერებისა და უმცირესობათა და გენდერული ინტეგრაციის პროგრამის ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება EED მხარდაჭერით, ჩაატარა ინდუქტიური კვლევა ქალთა და უმცირესობათა მონაწილეობის საკითხებზე ქვემო...

 • საქართველოს კონფლიქტებში პროგრესის მოკლე ვადაში მიღწევის გეგმა

  დოკუმენტი წარმოადგენს ამერიკის პროგრესის ცენტრის მიერ მომზადებული ანგარიშის: `ამერიკის შეერთებული შტატების პოლიტიკა საქართველოს კონფლიქტების მიმართ~, შემოკლებულ ვარიანტს, დოკუმენტი 2011 წლის თებერვალში მომზადდა

 • დრო მშვიდობისა Peace Times #3, 2011 დრო მშვიდობისა, #3, 2011 წელი. PEACE TIMES, #3, 2011 ჟურნალი კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის პერიოდული გამოცემაა, ჟურნალის მთავარი რედაქტორი: ალექსანდრე ლორთქიფანიძე; არტ რედაქტორი: ბექა ბერიკაშვილი.
 • ეროვნული და ადგილობრივი არჩევნები - კამპანია და დაკვირვების პროცესი ეროვნული და ადგილობრივი არჩევნები - კამპანია და დაკვირვების პროცესი. სემინარის მასალები. 2011 წლის 2-6 მარტი, ბაზალეთი, საქართველო. პროგრამა განახორციელა კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითმა ცენტრმა. პროგრამის მხარდამჭერი: ევროკავშირი.
 • დრო მშვიდობისა Peace Times #2, 2011 დრო მშვიდობისა, #2, 2011 წელი. PEACE TIMES, #2, 2011 ჟურნალი კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის პერიოდული გამოცემაა, ჟურნალის მთავარი რედაქტორი: ალექსანდრე ლორთქიფანიძე; არტ რედაქტორი: ბექა ბერიკაშვილი.
 • დრო მშვიდობისა Peace Times #1, 2011 დრო მშვიდობისა, #1, 2011 წელი. PEACE TIMES, #1, 2011 ჟურნალი კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის პერიოდული გამოცემაა, ჟურნალის მთავარი რედაქტორი: ალექსანდრე ლორთქიფანიძე; არტ რედაქტორი: ბექა ბერიკაშვილი.
 • ომი, სამართალი, მშვიდობა ომი, სამართალი, მშვიდობა. 2010 წელი. ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტი (Human Rights Priority (HRP)). რედაქტორი: ნინო ციხისთავი-ხუციშვილი. ავტორთა ჯგუფი: ლია მუხაშავრია, ნინო ციხისთავი, ნინო ბოლქვაძე, მარიამ მაისურაძე, ხათუნა ავლოხაშვილი, ფიქრია მეფარიშვილი. ©HRP 2010.