პუბლიკაციები

 • სიმულაციური თამაში: ტრენინგის დამხმარე თეორიული მასალა

  კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების ცენტრმა გერმანულ ორგანიზაცია CRISP e.V თანამშრომლობითა და შვეიცარიის საელჩოს მხარდაჭერით დაგეგმა და განახორციელა პროექტი „წარმოიდგინე მომავალი“. პროექტის მთავარ მიზანს წარმოადგენდა საქართველოში მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელთათვის სიმულაციური თამაშის...

 • რუსულ-ქართული ურთიერთობები: განვითარების ახალი გზების ძიებაში [სამუშაო რვეული]

  სამუშაო რვეული მომზადებულია კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების კვლევითი ცენტრისა (ICCN) და რუსეთის საერთაშორისო საქმეთა საბჭოს მიერ შვეიცარიის მტავრობის მხარდაჭერით “რუსულ-ქართული დიალოგის ხელშეწყობა” პროექტის ფარგლებში.

 • რუსეთი – საქართველო: ურთიერთობების ძირითადი მიმართულებები

  თქვენ წინაშეა კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის მიერ საქართველოსა და რუსეთის ურთიერთობების შესახებ სტამბულის პროცესის ფარგლებში გამოცემული მორიგი პუბლიკაცია.

 • ქალთა და გოგონათა პროფესიული არჩევანის პრობლემებისა და პერსპექტივების კვლევა გოგონები და ქალები ქვემო ქართლსა და სამცხე-ჯავახეთში: განათლების, ეკონომიკური შესაძლებლოებებისა და პროფესიული არჩევანის პრობლემები და პერსპექტივები საბაზისო კვლევა, თბილისი 2014 კვლევის ჯგუფი: მაია კუპრავა-შარვაშიძე, ნანა...
 • დღიური ერთი სემენარიელისა, ალექსანდრე ფრონელი (ყიფშიძე) ალექსანდრე ფრონელი (ყიფშიძე) დღიური ერთი სემენარიელისა 1879-1882 წწ. წიგნის შემდგენელი და რედაქტორი: ნინო ციხისთავი-ხუციშვილი წიგნის გამომცემელი: გიორგი ხუციშვილი თბილისი, 2013 წ.
 • ტოლერანტობა, მრავალფეროვნება, მშვიდობის კულტურა - კურიკულუმი საზაფხულო კურსისათვის ტოლერანტობა, მრავალფეროვნება და მშვიდობის კულტურა სტუდენტებისათვის სახელმღვანელო მომზადებულია კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის (ICCN) მიერ 2013 წელს. წინამდებარე კურიკულუმი წარმოადგენს სასწავლო მასალას რომელიც მოემსახურება საზაფხულო უნივერსიტეტის ლექტორებს...
 • იდეისადმი მიძღვნილი ცხოვრება იდეისადმი მიძღვნილი ცხოვრება 2013 წიგნის შემდგენელი და გამომცემელი გიორგი ხუციშვილი წიგნი გამოიცა შოთა ხუციშვილის ოჯახის სახსრებით. წიგნში გამოქვეყნებული მასალის ნებისმიერი გამოყენებისას აუცილებელია ამ პუბლიკაციის მითითება. *** "შოთა ხუციშვილის ხსოვნა, როგორც უანგარო მეცნიერის, რომლის მიღწევებმა ჯერ...
 • ქალები ქვემო ქართლიდან ქალები ქვემო ქართლიდან 2013 კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის (ICCN) გამოცემა. გვინდა განსაკუთრებული მადლიერება გამოვხატოთ იმ ქალების მიმართ, რომ­ლებმაც გვიამბეს და გაგვიზიარეს თავიანთი ცხოვრების ამბავი, რომელთა სუ­რათებიც მოხვდა ამ ალბომის გვერდებზე. იმედი...
 • გენდერული თანასწორობის სახელმძღვანელო პრინციპები

  აღნიშნული პუბლიკაცია წარმოადგენს სახელმძღვანელო დოკუმენტს ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების წარმომადგენელთათვის გენდერული თანასწორობის შესახებ საქართველოს კანონმდებლობის იმპლემენტაციის გაადვილების და კანონის ყოველდღიურ ცხოვრებაში რეალური გამოყენებისათვის.

 • წერილები ოჯახს 1937-1957 ლუკა ციხისთავი "წერილები ოჯახს: 1937-1957" - წარმოადგენს დოკუმენტურ მასალას, რომელიც მოიცავს სტალინის გულაგის ლაგერებიდან გამოგზავნილ 59 წერილს, რომელთაც ჩვენამდე მოაღწიეს. ლუკა ციხისთავი - სტალინის პოლიტპატიმარი გახლდათ. მან საბჭოთა ციმბირის საპატიმროებსა და გადასახლებაში 20...

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

International Center on Conflict and Negotiation

Международный Центр по Конфликтам и Переговорам

27+ მშვიდობის მშენებლობაში

27+ in peacebuilding

27+ в миростроительстве