კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

საქართველოს მეგობართა ჯგუფები

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი (ICCN) წარმოგიდგენთ საერთაშორისო მედიაციისა და კონფლიქტების მოგვარების ინსტრუმენტის - „მეგობართა ჯგუფის“ - ქრონოლოგიას და შესაბამის დოკუმენტებს. 1993 წლიდან საქართველოსთვის შეიქმნა მეგობართა რამდენიმე ჯგუფი, რათა მნიშვნელოვანი როლი შეესრულებინა საქართველოს კონფლიქტების მშვიდობიანი მოგვარების პროცესში.

საქართველოს მეგობართა ჯგუფების შესახებ

"მეგობართა ჯგუფი" წარმოადგენს სახელმწიფოთა არაფორმალურ გაერთიანებას, რომელიც პირველად, გაერო-ს სამშვიდობო საქმიანობის ხელშესაწყობად, ჩამოყალიბდა 1990 წელს, როგორც "გაერო-ს გენერალური მდივნის მეგობართა ჯგუფი ელ სალვადორში". იმ დროს, ცივი ომის შემდგომი პერიოდისთვის, გაერო-ს სამშვიდობო შესაძლებლობები ოპტიმისტურად შეფასდა.

„მეგობართა ჯგუფი“-ს ფორმატი გამოყენება კონკრეტული საკითხების ირგვლივ და, მოიაზრება, როგორც ეფექტიანი ინსტრუმენტი, შესაძლებლობა, მიზნობრივი კომუნიკაციის გასაუმჯობესებლად და დღის წესრიგში კონკრეტული ცვლილებების მხარდასაჭერად. ასეთ ჯგუფებში სახელმწიფოთა გაწევრიანება ნებაყოფლობითია და თვითგანსაზღვრული, თითოეული სახელმწიფოს ინტერესებიდან გამომდინარე. ამ ფორმატმა ხელი უნდა შეუწყოს სახელმწიფოებს შორის ნდობის აღდგენას სამშვიდობო კონტექსტში და მოიაზრება, როგორც იდეების, რესურსებისა და დიპლომატიური ან ფინანსური დახმარების წყარო. (A Crowded Field: Groups of Friends, the United Nations and the Resolution of Conflict, by Teresa Whitfield).

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი აქვეყნებს საქართველოს სამშვიდობო პროცესის მხარდასაჭერად შექმნილი მეგობართა ჯგუფების საქმიანობის ამსახველ დოკუმენტთა ქრონოლოგიას. საქართველოს მეგობართა ჯგუფების შექმნა და საქმიანობა შეიძლება დაიყოს რამდენიმე ეტაპად, დაწყებული 1993 წლიდან - როდესაც შეიქმნა ექსპერტთა ჯგუფი; შემდეგ, 1993 - 1997 წლები - დაარსდა საქართველოს მეგობართა ჯგუფი; მოგვიანებით, 1997 წლიდან 2009 წლამდე - აქტიურობდა გაერო-ს გენერალური მდივნის მეგობართა ჯგუფი საქართველოსთვის.

რუსეთის ფედერაციის ყოფნა საქართველოს მეგობართა ჯგუფების ისტორიის ხანგრძლივ პერიოდში არაერთხელ გააკრიტიკეს და, შესაბამისად, 2005 წელს საქართველოს მეგობართა ახალი ჯგუფი შეიქმნა (2005-2011) არსებულის პარალელურად. ხოლო 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს აგვისტოს ომის შემდეგ, გაერო-ს გენერალური მდივნის მეგობართა ჯგუფის ბოლო განცხადება (რუსეთის ფედერაციის გარეშე) გაკეთდა საქართველოს კონფლიქტების შესახებ და, ამ განცხადებით, ჯგუფმა შეწყვიტა არსებობა არსებულ ფორმატში, თუმცა, მისი (ჯგუფის) გაუქმების შესახებ შესაბამისი ოფიციალური დოკუმენტი არ გამოქვეყნებულა.

2014 წლიდან ეუთო-ს მონაწილე ქვეყნების ფარგლებში შეიქმნა საქართველოს მეგობართა ჯგუფი, რომელიც დღემდე მოქმედებს.

საქართველოს მეგობართა ჯგუფი ეუთო-ში 2014 წლიდან

2023 წელი, 1 დეკემბერი - ეუთო-ს საქართველოს მეგობართა ჯგუფი. ერთობლივი განცხადება ეუთოს მინისტრთა საბჭოს 2023 წ.

2023 წელი, 8 სექტემბერი - ეუთო-ს საქართველოს მეგობართა ჯგუფი. რუსეთის სამხედრო შეჭრა საქართველოში: ერთობლივი განცხადება ეუთო-ს.

2022 წელი, 2 დეკემბერი - ეუთო-ს საქართველოს მეგობართა ჯგუფი. ერთობლივი განცხადება.

2022 წელი, 2 სექტემბერი - ეუთო-ს საქართველოს მეგობართა ჯგუფის ერთობლივი განცხადება ეუთო-ს მუდმივმოქმედ საბჭოში.

2022 წელი, 18 მარტი - ეუთო-ს საქართველოს მეგობართა ჯგუფის ერთობლივი განცხადება: არ აღიაროთ 2022 წლის 12 მარტს საქართველოს აფხაზეთის რეგიონში ჩატარებული ე.წ. „საპარლამენტო არჩევნების“ ლეგიტიმაცია. იგივე ეხება ე.წ. „საპრეზიდენტო არჩევნებს“. არჩევნები“ საქართველოს სამხრეთ ოსეთის რეგიონში 2022 წლის 10 აპრილს უნდა ჩატარდეს.

ასევე იხილეთ: https://mpviena.mae.ro/en/local-news/1593

2021 წელი, 3 დეკემბერი - ეუთო-ს საქართველოს მეგობართა ჯგუფის ერთობლივი განცხადება ეუთო-ს მინისტრთა საბჭოსადმი.

2021 წელი, 12 აგვისტო - ეუთო-ს საქართველოს მეგობართა ჯგუფის ერთობლივი განცხადება ეუთო-ს მუდმივმოქმედ საბჭოში.

2020 წელი, 4 დეკემბერი - ეუთო-ს საქართველოს მეგობართა ჯგუფის ერთობლივი განცხადება.

ასევე იხილეთ: https://osce.usmission.gov/joint-statement-of-the-group-of-friends-of-georgia-3/

2020 წელი, 3 სექტემბერი - ეუთო-ს საქართველოს მეგობართა ჯგუფის ერთობლივი განცხადება ეუთო-ს მუდმივმოქმედ საბჭოში.

2020 წელი, 23 მარტი - ეუთო-ს საქართველოს მეგობართა ჯგუფის ერთობლივი განცხადება: არ აღიაროთ 2020 წლის 22 მარტს საქართველოს აფხაზეთის რეგიონში ჩატარებული ე.წ. „საპრეზიდენტო არჩევნების“ ლეგიტიმაცია.

2019 წელი, 9 დეკემბერი - ეუთო-ს საქართველოს მეგობართა ჯგუფის ერთობლივი განცხადება რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტის შესახებ ეუთო-ს მინისტერიალში.

2019 წელი, 5 სექტემბერი - ეუთო-ს საქართველოს მეგობართა ჯგუფის ერთობლივი განცხადება.

2018 წელი, 7 დეკემბერი - ეუთო-ს საქართველოს მეგობართა ჯგუფის ერთობლივი განცხადება რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტის შესახებ.

2018 წელი, 7 აგვისტო - ეუთო-ს საქართველოს მეგობართა ჯგუფის ერთობლივი განცხადება საქართველოში რუსეთის სამხედრო შემოჭრიდან 10 წლისთავზე.

2017 წელი, 8 დეკემბერი - ეუთო-ს საქართველოს მეგობართა ჯგუფის ერთობლივი განცხადება საქართველოში კონფლიქტის შესახებ.

2016 წელი, 9 დეკემბერი - ეუთო-ს საქართველოს მეგობართა ჯგუფი. ერთობლივი განცხადება ეუთო-ს მინისტრთა საბჭოსადმი საქართველოში კონფლიქტის შესახებ.

"პირველად 2008 წლის კონფლიქტის შემდეგ ეუთო-ში საქართველოს მეგობართა ჯგუფმა რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტის შესახებ განცხადება მიიღო. გამომდინარე იქედან, რომ რუსეთის ფედერაცია არის კონფლიქტის მხარე, ასევე ეუთო-ს წევრი ქვეყანა და ეუთო-ში ყველა გადაწყვეტილება ეფუძნება კონსენსუსს, ვერ ხდება საერთო დოკუმენტის მიღება, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პირველად 2008 წლის კონფლიქტის შემდეგ ეუთო-ში საქართველოს მეგობართა ჯგუფმა რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტის თაობაზე მიიღო განცხადება, რომელიც ცალსახად აღიარებს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობასა და სუვერენიტეტს საერთაშორისოდ აღიარებული საზღვრების ფარგლებში“ - საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძე, მეგობართა ჯგუფის მიერ მიღებული განცხადების კომენტირებისას.

2015 წელი, 20 აპრილი - ეუთო-ს საქართველოს მეგობართა ჯგუფის შეხვედრა, ლუქსემბურგი.

საქართველოს მეგობართა ახალი ჯგუფი 2005 წლიდან

2011 წელი, 14 აპრილი - საქართველოს მეგობართა ახალი ჯგუფის შეხვედრას მინისტრი თეოდორ ბაკონში თანათავმჯდომარეობს. პრესრელიზი.

2005 წელი, 7 თებერვალი - საქართველოს მეგობართა ახალი ჯგუფი დაარსდა.

გაერო-ს გენერალური მდივნის მეგობართა ჯგუფი საქართველოსთვის 1997 წლიდან

2009 წელი, 16 ივნისი - გაერო-ს გენერალური მდივნის მეგობართა ჯგუფი საქართველოსთვის, ერთობლივი განცხადება საქართველოში გაერო-ს დამკვირვებელთა მისიის შესახებ. რეზოლუცია.

რუსეთის ვეტომ გაერო-ს უშიშროების საბჭოში განაპირობა გაერო-ს სადამკვირვებლო მისიის საქართველოში (UNOMIG) შეწყვეტა. რეაქცია UNOMIG-ის შეწყვეტაზე ერთხმად უარყოფითი იყო. უშიშროების საბჭოს კენჭისყრის მეორე დღეს, გაერო-ს გენერალური მდივნის მეგობართა ჯგუფმა საქართველოსთვის (რუსეთის გარდა) ერთობლივი განცხადება გაავრცელა.

ქვემოთ მოცემულია გაერო-ს გენერალური მდივნის მეგობართა ჯგუფი საქართველოსთვის წევრთა: გაერთიანებული სამეფოს, შეერთებული შტატების, გერმანიისა და საფრანგეთის ერთობლივი განცხადების ტექსტი:

„ჩვენ ღრმად ვწუხვართ რუსეთის გადაწყვეტილებაზე, ვეტო დაადოს რეზოლუციას საქართველოში გაერო-ს სადამკვირვებლო მისიის შესახებ, რამაც გამოიწვია უშიშროების საბჭოს მიერ მინიჭებული მანდატის შეწყვეტას მისიისთვის 15 წლიანი ღირებული სამსახურის შემდეგ, რაც უზრუნველყოფდა სამხედრო გამჭვირვალობას. ადგილობრივი მოსახლეობის ადამიანის უფლებების დაცვის გაძლიერებას და იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ლტოლვილთა ნებაყოფლობითი, უსაფრთხო და ღირსეული დაბრუნებისთვის შესაბამისი პირობების შექმნას.

ჩვენ აღვნიშნავთ, რომ რუსეთი ორჯერ მიუერთდა მითითებას (UNSCR 1808) აგვისტოს კონფლიქტის შემდეგ: 1839 და 1866 რეზოლუციებით. გაერო-ს მისიის დახურვა, ისევე როგორც ეუთო-ს მისიისა, არის საერთაშორისო ძალისხმევის უკანდახევა ამ კონფლიქტის გადასაჭრელად.

მოვუწოდებთ ყველა მხარეს, ვისი სამხედრო ძალებიც ადგილზეა, გამოიჩინონ მაქსიმალური თავშეკავება და დაიცვან 12 აგვისტოსა და 8 სექტემბრის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებები. მოვუწოდებთ ჟენევის მოლაპარაკებების ყველა მონაწილეს, განაგრძონ ძალისხმევა კონფლიქტის მშვიდობიანი და პოლიტიკური გადაწყვეტის მოსაძებნად და ლტოლვილთა და დევნილთა მდგომარეობის შესამსუბუქებლად. ჩვენ კიდევ ერთხელ ვადასტურებთ ჩვენს მტკიცე მხარდაჭერას ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის მიმართ.

ჩვენ ასევე ვიმეორებთ ჩვენს მტკიცე მხარდაჭერას საქართველოს დამოუკიდებლობის, სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ მის საერთაშორისოდ აღიარებულ საზღვრებში“.

###

2008 წელი, ივლისი - „შტაინმაიერის გეგმა“ – ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის მოგვარების გეგმა, რომელიც 2008 წლის საქართველო-რუსეთის ომამდე იყო შემოთავაზებული გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის მიერ, წარმოდგენილი გაერო-ს გენერალური მდივნის მეგობართა ჯგუფი საქართველოსთვის მიერ.

გერმანია, როგორც ჯგუფის ე.წ. კოორდინატორი, ბევრს მუშაობს აფხაზეთის (საქართველო) კონფლიქტის მხარეებს შორის სტრუქტურირებული სამშვიდობო პროცესის დასამყარებლად.

გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერის ვიზიტებისას (17 ივლისი თბილისში, 18 ივლისი სოხუმში და 19 ივლისი მოსკოვში) გამართულ მოლაპარაკებათა დღის წესრიგში იყო გერმანიის მიერ შემუშავებული ახალი სამეტაპიანი აფხაზური სამშვიდობო წინადადება გაერო-ს გენერალური მდივნის მეგობართა ჯგუფი საქართველოსთვის სახელით. გაერო-ს გენერალური მდივნის მეგობართა ჯგუფი საქართველოსთვის 5 წევრი სახელმწიფოთაგან დანარჩენი წევრები არიან ამერიკის შეერთებული შტატები, დიდი ბრიტანეთი, საფრანგეთი და რუსეთი.

2008 წელი, 18-19 თებერვალი - გაერო-ს გენერალური მდივნის მეგობართა ჯგუფი საქართველოსთვის წარმომადგენლები - მაღალი თანამდებობის პირები შეხვდნენ ჟენევაში, გაერო-ს გენერალური მდივნის თანაშემწის სამშვიდობო ოპერაციების საკითხებში თავმჯდომარეობით. შეხვედრის მიზანი იყო გაერო-ს თაოსნობით მიმდინარე სამშვიდობო პროცესში განვითარებული მოვლენების მიმოხილვა ბონში 2007 წლის 27 და 28 ივნისს გამართული ბოლო შეხვედრის შემდეგ.

2007 წელი, იანვარი - გაერო-ს გენერალური მდივნის მეგობართა ჯგუფი საქართველოსთვის 2007 წლის იანვარში ჟენევაში შეხვდება. პრესრელიზი.

2006 წელი, 21 სექტემბერი - რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასინი შეხვდა მოსკოვში აკრედიტებულ გაერო-ს გენერალური მდივნის მეგობართა ჯგუფი საქართველოსთვის დიპლომატებს, რათა განეხილათ სიტუაცია აფხაზეთის კონფლიქტის ზონაში.

რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით, მხარეებმა გაცვალეს მოსაზრებები ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის დარეგულირების რთულ ვითარებასთან დაკავშირებით, ნიუ-იორკში გაერო-ს უშიშროების საბჭოს მიერ ამ საკითხზე რეზოლუციის პროექტის მოახლოებულ განხილვასთან ერთად.

რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, რუსულმა მხარემ უცხოელ დიპლომატებს გააცნო თავისი წინადადებები რეზოლუციის პროექტის შინაარსთან დაკავშირებით, „განსაკუთრებული აქცენტით“ კონფლიქტების მოგვარების ექსკლუზიურად მშვიდობიან მეთოდებზე, კონფლიქტის ზონაში სიტუაციის ნორმალიზაციასა და მოლაპარაკებების პროცესის განახლებაზე.

2006 წელი, 26 მაისი - გაერო-ს გენერალური მდივნის მეგობართა ჯგუფი საქართველოს ეწვია ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის რეგიონს. გაერო-ს გენერალური მდივნის მეგობართა ჯგუფის განცხადება საქართველოს შესახებ თბილისსა და სოხუმში შეხვედრების შემდეგ.

2006 წელი, 2-3 თებერვალი - გაერო-ს გენერალური მდივნის მეგობართა ჯგუფი საქართველოსთვის წარმომადგენლები, მაღალი თანამდებობის პირები შეხვდნენ ჟენევაში, გაერო-ს გენერალური მდივნის მოადგილის სამშვიდობო ოპერაციების საკითხებში თავმჯდომარეობით. საქართველოსა და აფხაზეთის დელეგაციას, შესაბამისად, სახელმწიფო მინისტრი გიორგი ხაინდრავა და დე ფაქტო საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი შამბა ხელმძღვანელობდნენ. მეგობართა ჯგუფის წარმომადგენლებმა ხაზი გაუსვეს კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების აუცილებლობას უშიშროების საბჭოს შესაბამისი რეზოლუციების ფარგლებში და დაადასტურეს თავიანთი ერთგულება საქართველოს სუვერენიტეტის, დამოუკიდებლობისა და ტერიტორიული მთლიანობისადმი მის საერთაშორისოდ აღიარებულ საზღვრებში. ისინი შეთანხმდნენ, რომ ნდობის აღდგენის ღონისძიებებზე მუშაობის გაგრძელების გარდა კონფლიქტის ძირითადი პოლიტიკური საკითხების გადაწყვეტის საჭიროება სახეზეა. ამ კონტექსტში მათ გაიხსენეს მათი მხარდაჭერა იმ პრინციპების მიმართ, რომლებიც აისახა ნაშრომში „თბილისსა და სოხუმს შორის კომპეტენციების განაწილების ძირითადი პრინციპები“. მეგობართა ჯგუფი ასევე მიესალმა გაერო-ს სადამკვირვებლო მისიისა (UNOMIG) და დსთ-ს სამშვიდობო ძალებს შორის კარგ თანამშრომლობას. მათ მხარი დაუჭირეს გალის რაიონში დაბრუნებულთა რეგისტრაციას გაერო-ს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატის (UNHCR) მიერ საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად, რომელიც 2006 წლის აპრილში უნდა დაიწყოს.

მეგობართა ჯგუფმა მოუწოდა მხარეებს, დაუყოვნებლად დაასრულონ დოკუმენტების პაკეტი ძალის არგამოყენებისა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ლტოლვილთა დაბრუნების შესახებ და გააგრძელონ საქმიანობა მათი უმაღლესი ხელმძღვანელობის შესაძლო შეხვედრისთვის. მათ ხაზი გაუსვეს, რომ ქართული მხარის მხრიდან, აფხაზეთის უსაფრთხოების ლეგიტიმური შეშფოთების სერიოზულად განხილვის აუცილებლობაა და საჭიროა, არ გადაიდგას ისეთი ნაბიჯები და ქმედებები, რომლებიც შეიძლება ჩაითვალოს მუქარად. ასევე ხაზგასმით აღნიშნა, რომ აფხაზურმა მხარემ სერიოზულად უნდა განიხილოს დაბრუნების საკითხები და დაბრუნებულთა უსაფრთხოებისა და ადამიანის უფლებების საკითხები და საჯაროდ უნდა დაარწმუნონ ადგილობრივი მოსახლეობა, განსაკუთრებით გალის რაიონში, რომ დაცული იქნება მათი ბინადრობის უფლებები და იდენტობა.

2005 წელი, 10 აგვისტო - გაერო-ს გენერალური მდივნის მეგობართა ჯგუფი საქართველოსთვის ეწვია სოხუმს. პრესრელიზი.

2005 წელი, 7-8 აპრილი - გაერო-ს გენერალური მდივნის მეგობართა ჯგუფი საქართველოსთვის იკრიბება ჟენევაში, რათა განიხილოს საქართველო-აფხაზეთის სამშვიდობო პროცესი. პრესრელიზი. გაერო-ს გენერალური მდივნის მოადგილე სამშვიდობო ოპერაციების საკითხებში და გაერო-ს გენერალური მდივნის მეგობართა ჯგუფი საქართველოსთვის - მაღალი დონის წარმომადგენლები ჟენევაში მხარეთა მონაწილეობით შეიკრიბნენ. საქართველოს დელეგაციას ხელმძღვანელობდა სახელმწიფო მინისტრი კონფლიქტების მოგვარების საკითხებში გიორგი ხაინდრავა; აფხაზეთის დელეგაციას დე ფაქტო საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი შამბა ხელმძღვანელობდა. ეს იყო მეორე შემთხვევა, როდესაც მხარეებმა მონაწილეობა მიიღეს ჟენევის შეხვედრებში 2003 წლის თებერვლის შემდეგ და პირველი შემთხვევა 2004 წლის ივლისის შემდეგ, რაც მხარეთა კონტაქტი შეწყდა. შეხვედრაში ასევე მონაწილეობდა გაერო-ს სპეციალური წარმომადგენელი საქართველოში. გაერო-ს ლტოლვილთა უმაღლესმა კომისრის (UNHCR) წარმომადგენელმა გაერო-ს გენერალური მდივნის მეგობართა ჯგუფი საქართველოსთვის წარმომადგენლებს მიმდინარე ინფორმაცია გააცნო.

გაერო-ს წარმომადგენლებთან ერთად, მეგობართა ჯგუფმა გამართა ცალკეული შეხვედრები თითოეულ მხარესთან, რათა შეესწავლა მათი წუხილი და შეშფოთება და მხარეებს შორის შემდგომი განხილვის შესაძლო სფეროები.

ჟენევაში გამართულმა დისკუსიებმა ხაზი გაუსვა ორი მხარის განსხვავებულ პრიორიტეტებს და მათ შორის ნდობის ჩამოყალიბების მნიშვნელობას პოლიტიკურ საკითხებში პროგრესის მისაღწევად. მხარეთა ყოფნამ დაადასტურა მათი სურვილი, ხელახლა ჩაერთონ ერთმანეთთან განხილვებში და გაუხსნა გზა განახლებული დისკუსიებისთვის შესაბამის სამუშაო ჯგუფებს სამი პრიორიტეტული სფეროს მიმართულებით.

2005 წელი, იანვარი - თებერვალი - გაერო-ს სპეციალური წარმომადგენლის თანმიმდევრულ ძალისხმევას დაძაბულობის განმუხტვისა და მხარეებს შორის დიალოგის განახლებისთვის ნიადაგის მომზადების მიზნით, მხარი დაუჭირა გაერო-ს გენერალური მდივნის მეგობართა ჯგუფმა საქართველოსთვის და რუსეთის ფედერაციამ, როგორც ფასილიტატორმა.

გაერო-ს სპეციალურმა წარმომადგენელმა საქართველოში, გაერო-ს გენერალური მდივნის მეგობართა ჯგუფს საქართველოსთვის მიაწოდა ინფორმაცია ნიუ-იორკში უშიშროების საბჭოს კონსულტაციების შესახებ იანვარში. გერმანიის ელჩი საქართველოში, მ.ა. უვე შრამი, რომელიც იმავდროულად თბილისში მოქმედი გაერო-ს გენერალური მდივნის მეგობართა ჯგუფის საქართველოსთვის - კოორდინატორი იყო, იანვრის ბოლოს სოხუმს ეწვია.

თებერვლის დასაწყისში, დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებული სამეფოს სპეციალური წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიაში, სერ ბრაიან ფოლი ეწვია თბილისსა და სოხუმს. ამავდროულად, გაერო-ს სპეციალური წარმომადგენელი საქართველოში განაგრძობდა კონტაქტს სამხრეთ კავკასიაში ევროკავშირის სპეციალურ წარმომადგენელთან ჰეიკი ტალვიტიესთან და კონსულტაციები გამართა ნატო-ს სპეციალურ წარმომადგენელთან კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში რობერტ სიმონსთან. ის თბილისში ასევე შეხვდა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოადგილეს ლორა კენედის და ელიზაბეტ რუდს, ევრაზიულ კონფლიქტებში შეერთებული შტატების სპეციალური მომლაპარაკებლის მოადგილეს.

14-დან 17 თებერვლამდე თბილისსა და სოხუმს ეწვია გაერო-ს გენერალური მდივნის მოადგილე სამშვიდობო ოპერაციების საკითხებში. გაერო-ს სპეციალური წარმომადგენლის თანხლებით, გენერალური მდივნის მოადგილე შეხვდა ორი მხარის უმაღლეს ხელმძღვანელობას, გაერო-ს გენერალური მდივნის მეგობართა ჯგუფს საქართველოსთვის, დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის კოლექტიური სამშვიდობო ძალების მეთაურს და დსთ-ს წარმომადგენლებს, გაერო-ს სააგენტოებს და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებს. კონფლიქტის ძირითად საკითხებთან დაკავშირებით, განსაკუთრებით სტატუსთან დაკავშირებით, ორივე მხარის პოზიციებში განსხვავებულობის აღიარებით, გაერო-ს გენერალური მდივნის მოადგილემ მხარეებს მოუწოდა, ეძიონ პროგრესი პრაქტიკული თანამშრომლობის საკითხებში სამშვიდობო პროცესის სამ პრიორიტეტულ სფეროში, სადაც ეს შესაძლებელია მათი პრინციპული პოზიციის შელახვის გარეშე. საპასუხოდ, ქართულმა და აფხაზურმა მხარეებმა გამოხატეს მზადყოფნა, განაახლონ დიალოგი უსაფრთხოებასთან, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დაბრუნებასა და ეკონომიკურ თანამშრომლობასთან დაკავშირებულ საკითხებზე და შეთანხმდნენ, მონაწილეობა მიიღონ მაღალი დონის მომავალ შეხვედრაში, ჟენევაში, გაერო-ს გენერალური მდივნის მეგობართა ჯგუფთან საქართველოსთვის.

2004 წელი, 13-14 დეკემბერი - გაერო-ს გენერალური მდივნის მეგობართა ჯგუფი საქართველოსთვის განიხილავს ქართულ-აფხაზურ სამშვიდობო პროცესს ჟენევაში, 2004 წლის 13-14 დეკემბერს.

2004 წელი, განსაკუთრებით, წლის მეორე ნახევარი, არ იყო იოლი ქართულ-აფხაზური სამშვიდობო პროცესისთვის. მიუხედავად იმისა, რომ მხარეები წლის განმავლობაში შეიკრიბნენ ზოგიერთ არსებით საკითხზე, დიალოგის წინსვლის მცდელობები სერიოზულ გამოწვევებს წააწყდა. კონფლიქტის ზონაში განახლებულმა დაძაბულობამ გამოიწვია მოვლენების ჯაჭვი, რამაც მხარეებს შორის ყველა კონტაქტი შეაჩერა წლის შუა რიცხვებში და, ბოლო ხუთი თვის განმავლობაში, გაერო-ს სადამკვირვებლო მისიის ძირითადი ძალისხმევა მიმართული იყო დიალოგის აღდგენის გზების ძიებაზე, რომ უკუსვლა თავიდან აეცილებინათ.

სოხუმში არსებულმა პოლიტიკურმა გაურკვევლობამ ასევე სერიოზულად შეზღუდა დიალოგის გაგრძელების შესაძლებლობა. თუმცა, გაერო-ს გენერალური მდივნის მეგობართა ჯგუფი საქართველოსთვის მაღალი დონის შეხვედრა, რომელიც გაიმართა 2004 წლის 13 და 14 დეკემბერს ჟენევაში, იყო დროული შესაძლებლობა, განეხილათ სამშვიდობო პროცესის საერთო მდგომარეობა და ემსჯელათ, თუ როგორ უნდა მოგვარდეს გამოწვევები კონფლიქტის გრძელვადიანი და ყოვლისმომცველი გადაწყვეტის ძიებაში. გაერო-ს გენერალური მდივნის მეგობართა ჯგუფის საქართველოსთვის მხარდაჭერა ფასდაუდებელია გაერო-ს გენერალური მდივნისა და მისი სპეციალური წარმომადგენლის ძალისხმევისთვის.

2004 წელი, 23 ნოემბერი - გაერო-ს გენერალური მდივნის სამდივნო შეხვდა ნიუ-იორკში გაერო-ს გენერალური მდივნის მეგობართა ჯგუფის საქართველოსთვის წარმომადგენლებს. გაერო-ს გენერალური მდივნის პრესსპიკერი, განცხადება.

სამდივნომ გაერო-ს გენერალური მდივნის მეგობართა ჯგუფს საქართველოსთვის მიაწოდა ინფორმაცია გაერო-ს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენლის ტალიავინის ბოლო კონტაქტების შესახებ სოხუმსა და თბილისში. მონაწილეებმა გაცვალეს მოსაზრებები და განიხილეს ქართულ-აფხაზური სამშვიდობო პროცესის მხარდასაჭერად შემდგომი ნაბიჯები და დაადასტურეს თავიანთი განზრახვა, გაერო-ს თავმჯდომარეობით, 2004 წლის 13-14 დეკემბერს, ჟენევაში გაერო-ს გენერალური მდივნის მეგობართა ჯგუფის საქართველოსთვის - უმაღლესი წარმომადგენლების შეხვედრა გამართონ.

მონაწილეებმა გამოთქვეს იმედი ორ მხარეს შორის დიალოგის აღდგენის შესაძლებლობაზე და, ამასთან, არასტაბილურობის თავიდან აცილებისა და ურთიერთნდობის აღდგენის პერსპექტივაზე.

პრესრელიზი, SG/SM/9614

2004 წელი, 17-18 თებერვალი - გაერო-ს გენერალური მდივნის მეგობართა ჯგუფის საქართველოსთვის მესამე შეხვედრა მაღალი დონის წარმომადგენლობით გაერო-ს ხელმძღვანელობით ჟენევაში გაიმართა (იხ. S/2004/315, პუნქტები 5-7). შეხვედრა მიზნად ისახავდა სამშვიდობო პროცესის პრიორიტეტული ამოცანების შესრულების შესაძლებლობის შექმნას.

2003 წელი, 21-22 ივლისი - გაერო-ს გენერალური მდივნის მეგობართა ჯგუფის საქართველოსთვის მეორე შეხვედრა ჟენევაში. ინფორმაცია გაერო-ს გენერალური მდივნისადმი.

2003 წელი, 21 ივლისი - გაერო-ს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენელი საქართველოში ჰეიდი ტალიავინი 2003 წლის მაისში ნიუ-იორკში შეხვდა გაერო-ს გენერალური მდივნის მეგობართა ჯგუფის საქართველოსთვის წარმომადგენლებს. მას რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველ მოადგილე ვალრეი ლოშჩინინთან, რომელიც პრეზიდენტ პუტინის სპეციალური წარმომადგენელია ქართულ- აფხაზურ კონფლიქტში, კონსულტაციები ჰქონდა თბილისში აპრილის თვეში და მოსკოვში ივნისსა და ივლისში; ასევე, კონსულტაციები გამართა მაისის თვეში ნიუ-იორკში, ამერიკის შეერთებული შტატების ევრაზიის კონფლიქტების საკითხებში სახელმწიფო დეპარტამენტის სპეციალურ მომლაპარაკებელთან, რუდოლფ პერინასთან.

გაერო-ს გენერალური მდივნის მეგობართა ჯგუფის საქართველოსთვის წარმომადგენლები შეთანხმდნენ, რომ კვლავ შეხვდნენ გაერო-ს გენერალური მდივნის მოადგილეს სამშვიდობო ოპერაციების საკითხებში, ივლისში ჟენევაში. ქართულმა და აფხაზურმა მხარეებმა მოწვევები მიიღეს ამ შეხვედრაში მონაწილეობის მისაღებად.

2003 წელი, 15 ივლისი - 2003 წლის აპრილსა და მაისში, ბ-ნი ლოშჩინინი, პრეზიდენტ პუტინის სპეციალური წარმომადგენელი ქართულ-აფხაზურ კონფლიქტში და სერ ბრეინ ფოლი, დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებული სამეფოს სპეციალური წარმომადგენელი საქართველოში, ცალ-ცალკე ეწვივნენ თბილისსა და სოხუმმა. დაადგინეს, რომ აფხაზური პოზიცია უცვლელი დარჩა: კომპეტენციების განაწილების შესახებ დოკუმენტზე და ამ დოკუმენტის მიღებაზე უარია იგივე მოტივით.

თუმცა, რუსეთთან, როგორც ფასილიტატორთან, კონსულტაციების შემდეგ, გაერო-ს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა საქართველოში - დაადგინა აფხაზეთის მზადყოფნა, მონაწილეობა მიიღოს ქართულ მხარესთან და გაერო-ს გენერალური მდივნის მეგობართა ჯგუფის საქართველოსთვის წარმომადგენლებთან, ჟენევის რეკომენდაციების ჩარჩოში, უსაფრთხოების გარანტიების შესახებ შეხვედრაში. ეს შეხვედრა 15 ივლისს გაიმართა და მონაწილეებმა საკითხის გარშემო აზრები გაცვალეს, განიხილეს პროცედურული საკითხები.

2003 წელი, 3 მარტი - პირველად 4 წლის განმავლობაში, გაერო-ს გენერალური მდივნის მეგობართა ჯგუფი საქართველოსთვის სოხუმში აფხაზეთის დე ფაქტო ხელისუფლებამ ელჩების დონეზე მიიღო.

თბილისში დაფუძნებული „მეგობრების“ წარმომადგენლები 3 მარტს ეწვივნენ სოხუმს და შეხვდნენ ადგილობრივ ხელისუფლებას, დსთ-ს სამშვიდობო ძალებს (CIS PKF) და გაერო-ს სადამკვირვებლო მისიას (UNOMIG). მოლოდინი იყო, რომ სამი ოპერატიული სამუშაო ჯგუფი (task forces), უფრო ფართო, ვიდრე არსებული სამუშაო ჯგუფი, იმოქმედებდნენ, როგორც პოლიტიკური და ჟენევის/საკოორდინაციო საბჭოს პროცესის გამოცოცხლების მექანიზმები. იმავდროულად, გაერო-ს სადამკვირვებლო მისიამ გააგრძელა მოსამზადებელი სამუშაოები 3 ოპერატიული სამუშაო ჯგუფის შესაქმნელად, როგორც კი ორივე მხარის საბოლოო თანხმობა მიიღეს.

ამასთან, გაერო-ს ხელმძღვანელობით მოქმედი საკოორდინაციო საბჭოს მექანიზმი ისევ შეჩერებული დარჩა, რადგან ვერც საბჭო და ვერც მისი სამი სამუშაო ჯგუფი ვერ შეიკრიბა.

2003 წელი, 19-20 თებერვალი - ჟენევაში გაერო-ს გენერალური მდივნის მეგობართა ჯგუფი საქართველოსთვის შეხვედრა გაიმართა. „მეგობრებმა“ დაადასტურეს ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის პოლიტიკური მოგვარების პრინციპებისადმი ერთგულება და რეკომენდაცია გაუწიეს სამუშაო ჯგუფების შექმნას სამ საკითხზე: ეკონომიკური რეაბილიტაცია, დევნილები და ლტოლვილები და პოლიტიკური და უსაფრთხოების საკითხები.

თითოეულ სამუშაო ჯგუფში მხარეებს, მეგობართა ჯგუფის წარმომადგენლებს და გარე ექსპერტებს შეეძლებათ მონაწილეობა გაერო-ს თავმჯდომარეობით. გაერო-ს გენერალური მდივნის მეგობართა ჯგუფმა საქართველოსთვის გადაწყვიტა 2003 წლის ივნისში შეაფასოს საქმიანობის პროგრესი. ამ შეფასებიდან გამომდინარე, "მეგობრები" შეთანხმდნენ შემდგომი ნაბიჯების გადადგმაზე, მათ შორის, რიგირთ მეოთხე კონფერენციის (ჩატარებული კონფერენციების შემდეგ ქ. ათენი 1998 წელს, სტამბოლი 1999 წელს და იალტა 2001 წელს) მოწვევის შესაძლებლობაზე და ნდობის აღდგენის ღონისძიებებზე. მეოთხე კონფერენცია განიხილავს სამშვიდობო პროცესის ყველა ასპექტს, რომელიც მიმართულია მხარეებს შორის ნდობის აღდგენისკენ.

2003 წელი, 13 იანვარი - გაგრძელდა არსებითი მოლაპარაკებები აფხაზეთის სამომავლო სტატუსზე საქართველოს სახელმწიფოში. შენარჩუნებულია კონსულტაციები ორივე მხარესთან მოლაპარაკებების წარმოების შესაძლებლობებზე არსებული დოკუმენტის - „თბილისსა და სოხუმს შორის კომპეტენციების განაწილების ძირითადი პრინციპები“ ბაზაზე და მის გადაცემაზე. 2002 წლის ნოემბერში, გაერო-ს გენერალური მდივნის მოადგილე სამშვიდობო ოპერაციებში, გენერალური მდივნის სპეციალურ წარმომადგენელთან საქართველოში, ჰეიდი ტალიავინისთან ერთად, ეწვია თბილისსა და სოხუმს და გამართა მოლაპარაკებები ორი მხარის ხელმძღვანელობასთან. აფხაზურმა მხარემ ხაზგასმით აღნიშნა, რომ დოკუმენტში მოცემული ჩარჩო - საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა, აფხაზეთის ფართო ავტონომია და საერთაშორისო გარანტიები - საკმარის სივრცეს ქმნის იმის გამოსაკვლევად, თუ როგორ შეიძლება გამოცხადდეს საბოლოოდ ორივე მხარის ლეგიტიმური ინტერესი კონფლიქტის მოსაწესრიგებლად.

შეუძლებელი გახდა აფხაზური მხარის უარის დაძლევა, მონაწილეობა მიიღოს კომპეტენციების განაწილების შესახებ დოკუმენტზე არსებით დისკუსიებში, ვინაიდან აფხაზური მხარე 1999 წლის დამოუკიდებლობის ცალმხრივი გამოცხადების პრიმატს ამტკიცებს. მოლაპარაკებებში მონაწილეობის მიზეზად, აფხაზები, ასევე ასახელებენ საქართველოს შეიარაღების არსებობას კოდორის ხეობაში.

ქართული მხარე, თავის მხრივ, ღრმად შეწუხებულია აფხაზების მიერ რუსეთის მოქალაქეობის მიღებისა და რუსეთის ფედერაციასთან მჭიდრო კავშირების ხელშეწყობის კამპანიით, რაც ასახულია 2002 წლის 25 დეკემბერს სოხუმსა და სოჭს შორის რკინიგზის გახსნით - გაერო-ს გენერალური მდივნის მოხსენება აფხაზეთში, საქართველოში არსებულ სიტუაციასთან დაკავშირებით.

2002 წელი, 3 დეკემბერი - გაერო-ს გენერალური მდივნის მეგობართა ჯგუფმა საქართველოსთვის განიხილა აფხაზეთის საკითხი. პრესრელიზი.

2001 წელი, 19 ივლისი - გაერო-ს გენერალური მდივნის მეგობართა ჯგუფმა საქართველოსთვის, გენერალური მდივნის სპეციალურ წარმომადგენელთან საქართველოში მჭიდრო კონსულტაციით, გააძლიერა ძალისხმევა თბილისსა და სოხუმს შორის კომპეტენციების განაწილების შესახებ დოკუმენტის პროექტის დასასრულებლად, რათა უახლოეს მომავალში მხარეებს წარუდგინონ ჩარჩო დოკუმენტი და დაიწყოს მნიშვნელოვანი მოლაპარაკებები აფხაზეთის სამომავლო პოლიტიკურ სტატუსზე, ნათქვამია გაერო-ს გენერალური მდივნის მოხსენებაში: აფხაზეთი, საქართველო, იქ არსებულ სიტუაციასთან დაკავშირებით.

2001 წელი, 18 იანვარი - გაერო-ს გენერალური მდივნის მეგობართა ჯგუფს საქართველოსთვის, რომლის მხარდაჭერა თბილისსა და სოხუმს შორის კომპეტენციების განაწილების დოკუმენტის პროექტის მიმართ შეუცვლელია, ჯერ არ მიუღწევია კოორდინირებულ პოზიციაზე. 2000 წლის ნოემბერში გაერო-ს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენელი საქართველოში კონსულტაციებისთვის ეწვია მოსკოვს. მიუხედავად მისი ძალისხმევისა და კონფლიქტის მონაწილე მხარეებთან უმაღლეს დონეზე არაერთი შეხვედრისა, დოკუმენტის განხილვაზე არსებითი პროგრესი არ იქნა მიღწეული. აფხაზური მხარე აგრძელებს უარს, განიხილოს ნებისმიერი დოკუმენტი, რომელიც ეხება სტატუსის საკითხს, ნათქვამია გენერალური მდივნის მოხსენებაში: აფხაზეთი, საქართველო.

2000 წელი, 25 ოქტომბერი - გასული 3 თვის განმავლობაში, გაერო-ს გენერალური მდივნის მეგობართა ჯგუფის საქართველოსთვის ძალისხმევა, მათ შორის გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენლის ვიზიტები დედაქალაქებში, რათა მიღწეულიყო თბილისსა და სოხუმს შორის კომპეტენციების განაწილების კოორდინირებული დოკუმენტის პროექტი, ჯერ არ მოხერხდა - ნათქვამია გენერალური მდივნის მოხსენებაში: აფხაზეთი, საქართველო, არსებულ სიტუაციასთან დაკავშირებით.

2000 წელი, 24 აპრილი - გასული 3 თვის განმავლობაში, გაერო-ს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა საქართველოში, დიტერ ბოდენმა, განაგრძო კონსულტაციები და მოსამზადებელი სამუშაოები. გაერო-ს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციის 1287 (2000) შესაბამისად, მუშაობა გაგრძელდა თბილისსა და სოხუმს შორის კონსტიტუციური უფლებამოსილების განაწილების საკითხზე. ამ საკითხზე შესწორებული დოკუმენტის პროექტი მარტის შუა რიცხვებში დაურიგდა რუსეთის ფედერაციას, როგორც ფასილიტატორს და გაერო-ს გენერალური მდივნის მეგობართა ჯგუფს საქართველოსთვის წევრებს. დოკუმენტში ჩართული იყო მათი კომენტარები ავთენტურ პროექტზე. მიმდინარეობს შემდგომი დისკუსიები, რათა პროექტი დასრულდეს უახლოეს მომავალში და წარედგინოს იგი კონფლიქტის მხარეებს, ნათქვამია გენერალური მდივნის მოხსენებაში: აფხაზეთი, საქართველო, არსებულ სიტუაციასთან დაკავშირებით.

2000 წელი, 18-19 იანვარი - თბილისში მოწვეული ქართული და აფხაზური მხარის საკოორდინაციო საბჭოს მე-9 სესიაზე (ცხრათვიანი პაუზის შემდეგ) და გაერო-ს უშიშროების საბჭოს #1255 (1999) რეზოლუციის შესაბამისად, დოკუმენტის პროექტი სახელწოდებით "თბილისსა და სოხუმს შორის კონსტიტუციური უფლებამოსილების განაწილების ძირითადი პრინციპები“ (ცნობილი ასევე, როგორც ბოდენის დოკუმენტი) კომენტარისთვის წარედგინა რუსეთის ფედერაციის წარმომადგენლებს, როგორც ფასილიტატორს, ეუთო-ს და გაერო-ს გენერალური მდივნის მეგობართა ჯგუფს საქართველოსთვის. გასვალისწინებულია, რომ შემდგომ ეტაპზე ამ საკითხის წინ წაწევის გზები შეისწავლება ორ მხარესთან ერთად - ნათქვამია გენერალური მდივნის მოხსენებაში, რომელიც ეხება ვითარებას აფხაზეთში, საქართველო, S/2000/39.

1999 წელი, 30 ივლისი - გაერო-ს უშიშროების საბჭომ მიიღო რეზოლუცია #1255 (1999), სადაც ხაზგასმულია, რომ მხარს უჭერს გაერო-ს გენერალური მდივნისა და მისი სპეციალური წარმომადგენლის საქართველოში, რუსეთის ფედერაციასთან, როგორც ფასილიტატორი, მჭიდრო თანამშრომლობით, ეუთო-სა და გაერო-ს გენერალური მდივნის მეგობართა ჯგუფს საქართველოსთვის - ძალისხმევას, გააგრძელონ წინადადებების წარდგენა მხარეთა განსახილველად თბილისსა და სოხუმს შორის კომპეტენციების განაწილების შესახებ, როგორც ყოვლისმომცველი მოგვარების ნაწილი, რომელიც მოიცავს საქართველოს სახელმწიფოს ფარგლებში აფხაზეთის პოლიტიკური სტატუსის შესახებ საკითხის მოწესრიგებას.

1998 წელი, 23-25 ​​ივლისი - გაერო-ს ეგიდით ჟენევაში გაიმართა ქართული და აფხაზურ მხარეთა მეორე შეხვედრა, რომელშიც მონაწილეობდნენ რუსეთის ფედერაციის წარმომადგენლები, როგორც ფასილიტატორი, ევროპის უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაცია (ეუთო) და გაერო-ს გენერალური მდივნის მეგობართა ჯგუფი საქართველოსთვის წევრები, კერძოდ, საფრანგეთი, გერმანია, რუსეთის ფედერაცია, დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებული სამეფო და ამერიკის შეერთებული შტატები, როგორც დამკვირვებლები.

1997 წელი, 19 ნოემბერი - გაერო-ს ეგიდით ჟენევაში გაიმართა განახლებული შეხვედრა ქართულ და აფხაზურ მხარეებს შორის, რომელშიც მონაწილეობდნენ რუსეთის ფედერაციის წარმომადგენლები, როგორც ფასილიტატორი, ევროპის უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაცია (ეუთო) და 1994 წელს გაერო-ს გენერალური მდივნის მიერ შექმნილი მეგობართა ჯგუფის საქართველოსთვის (ყოფილი საქართველოს გენერალური მდივნის მეგობრები) წევრ სახელმწიფოთა წარმომადგენლები: საფრანგეთის, გერმანიის, რუსეთის ფედერაციის, დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებული სამეფოსა და ამერიკის შეერთებული შტატებისგან, რომელნიც მონაწილეობდნენ, როგორც დამკვირვებლები.

1997 წელი, 23-25 ​​ივლისი - ჟენევაში გაიმართა ქართული და აფხაზური მხარეების შეხვედრის პირველი ნაწილი. დაისვა საკითხი გაერო-ს გენერალური მდივნის მეგობართა ჯგუფის საქართველოსთვის წევრი ქვეყნების სტატუსის შესახებ. ფართო კონსულტაციების შემდეგ მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება, რომ გაერო-ს გენერალური მდივნის მეგობრების ამ ჯგუფის სტატუსი უნდა იყოს გაერო-ს გენერალური მდივნის მეგობრების სხვა ჯგუფების სტატუსის ანალოგიური.

გადაწყდა, რომ მათ შეუძლიათ მონაწილეობა მიიღონ შეხვედრებში და გააკეთონ განცხადებები და წინადადებები სამშვიდობო პროცესის სხვადასხვა ასპექტზე, მათ შორის პოლიტიკური მოგვარების შესახებ. ისინი არ არიან მოლაპარაკების მხარეები და არ უნდა იყვნენ მოწვეულნი, ხელი მოაწერონ მხარეთა მიერ მოლაპარაკების დროს შეთანხმებულ დოკუმენტებს.

აგრეთვე, მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება საკოორდინაციო საბჭოსა და სამუშაო ჯგუფების შექმნის შესახებ: ისინი შეიკრიბებიან გაერო-ს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენლის ან მისი უფლებამოსილი პირის თავმჯდომარეობით, რუსეთის ფედერაციის წარმომადგენლების მონაწილეობით, როგორც ფასილიტატორი; ეუთო-სა და გაერო-ს გენერალური მდივნის მეგობართა ჯგუფის საქართველოსთვის წარმომადგენლებთან ერთად;

კონფლიქტის ყოვლისმომცველი მოგვარების ძირითად ასპექტებზე მოლაპარაკებების მიმდინარეობის განხილვის მიზნით, პერიოდულად გაიმართება მხარეთა შეხვედრები.

ამ შეხვედრებს უხელმძღვანელებს გაერო-ს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენელი. შეხვედრები ჩატარდება რუსეთის ფედერაციის მონაწილეობით, როგორც ფასილიტატორის, ეუთო-სთან და გაერო-ს გენერალური მდივნის მეგობართა ჯგუფის საქართველოსთვის წარმომადგენლებთან ერთად, ზემოთ განსაზღვრული პირობებით.

საქართველოს მეგობართა ჯგუფი 1993 წლიდან

1996 წელი, მაისი - ელჩები ხუთი ქვეყნიდან (საფრანგეთი, დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებული სამეფო, ამერიკის შეერთებული შტატები, გერმანია და რუსეთი) შეხვდნენ დე-ფაქტო პრეზიდენტს ვლადისლავ არძინბას სოხუმში კონფლიქტის მოგვარების ვარიანტების განსახილველად. (იხ. 1.)

1993 წელი - შეიქმნა „საქართველოს მეგობრები“ საფრანგეთის, დიდი ბრიტანეთის, აშშ-ის, გერმანიისა და რუსეთის წარმომადგენლებით გაეროს გენერალური მდივნის დასახმარებლად სამშვიდობო პროცესში.

1993 წელი - შეიქმნა „საქართველოს მეგობრები“ საფრანგეთის, დიდი ბრიტანეთის, აშშ-ის, გერმანიისა და რუსეთის წარმომადგენლებით გაეროს გენერალური მდივნის დასახმარებლად სამშვიდობო პროცესში.

ექსპერტთა ჯგუფი 1993 წლიდან

1994 წელი, 8-10 თებერვალი - ექსპერტთა ჯგუფის მეორე შეხვედრა აფხაზეთის პოლიტიკური სტატუსის საკითხზე. შეხვედრა მოსკოვში გაიმართა.

ექსპერტთა ჯგუფის თავმჯდომარის, შვეიცარიელი ჯორჯო მალინვერნის წინადადებით, ჯგუფმა განიხილა ორი პუნქტი:

(ა) საქართველოს ხელისუფლებასა და აფხაზეთის ხელისუფლებას შორის კომპეტენციების განაწილება; და

(ბ) ეროვნული და საერთაშორისო გარანტიები, აფხაზეთის უფლებების აღიარების უფლება და მექანიზმები, რომლებიც შესაძლოა იყოს გათვალისწინებული გადაწყვეტილი კომპეტენციების განხორციელებისთვის.

ასევე, თავმჯდომარის წინადადებით, ექსპერტთა ჯგუფმა თავი აარიდა აბსტრაქტული ტერმინების გამოყენებას, როგორიცაა „კონფედერაცია“, „ფედერალური სახელმწიფო“ ან „რეგიონული სახელმწიფო“, არამედ კონცენტრირებული იყო პრაქტიკულ საკითხზე, თუ როგორ შეიძლება განლაგდეს კომპეტენციები ორ სუბიექტს შორის. რომელმაც შეიძლება შეადგინოს მომავალი სახელმწიფო.

ორივე მხარემ წარმოადგინა წინადადებები ამ კონტექსტში და დისკუსია ეხებოდა კომპეტენციების განაწილებას იმ კომპეტენციებს შორის, რომლებიც მიეკუთვნებოდა თითოეულ სუბიექტს, მათ შორის, რომლებიც შეიძლება იყოს საერთო (მაგ. საგარეო პოლიტიკა, საგარეო ვაჭრობა, საბაჟო, სასაზღვრო მოწყობა).

შეხვედრის დასასრულს თავმჯდომარის შეხედულება იყო, რომ ორი დელეგაციის თვალსაზრისი აშკარად დაუახლოვდა. მას სჯეროდა, რომ დისკუსია მიჰყავდა კონფედერაციული სტრუქტურის და, გარკვეულწილად, ფედერალური სტრუქტურისკენაც კი. მიუხედავად ამისა, მან აღიარა, რომ რიგი რთული და დელიკატური პრობლემებისა რჩება გადასაჭრელი და ორ მხარეს შესთავაზა მათი თვალსაზრისის განხილვა გარკვეულ ფუნდამენტურ ასპექტებზე.

1993 წელი, 15-16 დეკემბერი - მოსკოვში გაიმართა ექსპერტთა ჯგუფის პირველი შეხვედრა აფხაზეთის პოლიტიკური სტატუსის შესახებ რეკომენდაციების მოსამზადებლად. შეხვედრაში მონაწილეობდნენ კონფლიქტის მხარეთა წარმომადგენლები, გაერო-ს, რუსეთის ფედერაციის და კონფერენცია ევროპაში უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობისთვის (CSCE)-ს წარმომადგენლები დამკვირვებლის სტატუსით.

1993 წელი, 30 ნოემბერი - 1 დეკემბერი - ჟენევაში გაიმართა მოლაპარაკებების პირველი რაუნდი ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის ყოვლისმომცველი მოგვარების შესახებ. ქართულ და აფხაზურ მხარეებს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა.

მიღწეულია შეთანხმება აფხაზეთის პოლიტიკური სტატუსის შესახებ რეკომენდაციების მოსამზადებლად ექსპერტთა ჯგუფის შესაქმნელად, მხარეთა, გაერო-ს, რუსეთის ფედერაციის და კონფერენცია ევროპაში უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობისთვის (CSCE) წარმომადგენლების ჩათვლით. ჯგუფი მუშაობას დაიწყებს მოსკოვში 1993 წლის დეკემბრის დასაწყისში. ჯგუფი წარადგენს თავის ანგარიშს მოლაპარაკებების მომდევნო რაუნდზე.

გვერდის ციტირებისას

გვერდის ციტირებისას (APA სტილი) გამოიყენეთ:

ციხისთავი-ხუციშვილი, ნ. (რედ.). (2023). საქართველოს მეგობართა ჯგუფები. კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებათა საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი (ICCN). ნახვის თარიღი /თვე, თარიღი, წელი/ https://www.iccn.ge/index.php?article_id=551&clang=0