კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

სამხრეთ კავკასიის ქსელის 2023 წლის შემაჯამებელი შეხვედრა

19 დეკემბერს, შეიარაღებული კონფლიქტების პრევენციის გლობალური პარტნიორობის (GPPAC) სამხრეთ კავკასიის ქსელმა გამართა 2023 წლის შემაჯამებელი შეხვედრა. შეხვედრის მიზანი იყო, წლის განმავლობაში ჩატარებული აქტივობებისა და მიღწეული შედეგების შეჯამება-შეფასება და სამომავლო ღონისძიებების დასახვა. ქსელის წევრებმა განიხილეს ქსელის როლი რეგიონული კონფლიქტების მოგვარების საქმეში და შეაფასეს 2024 წელს მშვიდობის დამკვიდრების ხელშესაწყობად დაგეგმილი აქტივობები.