კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

გიორგი ხუციშვილის გარდაცვალების ათწლეული

2013 წლის 4 ოქტომბერს გიორგი ხუციშვილის გარდაცვალებიდან დრო უცნაურად გავიდა.

ათი გრძელი წლის მიუხედავად, სინათლე და ცოდნა, სამშობლოს სიყვარულის სიბრძნე, რომელიც მან დაგვიტოვა, დღეს ისევე გვჭირდება...

მისი მემკვიდრეობა ცოცხალია.

ვაქვეყნებთ ამონარიდებს გიორგი ხუციშვილის პუბლიკაციებიდან.

გიორგი ხუციშვილის შეფასებათა უმეტესი ნაწილი დღეს ისევ აქტუალურია....

მადლობა ყველას გიორგი ხუციშვილის ხსოვნისთვის!

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

International Center on Conflict and Negotiation

Международный Центр по Конфликтам и Переговорам

1994

"მშვიდობა ხელნაკეთია"