კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

რუსეთ-უკრაინის ომი და საქართველოში არსებული კონფლიქტების მოგვარების პერსპექტივები - პოლიტიკის დოკუმენტი

ავტორი: ნიკა ჩიტაძე, გეოგრაფიის მეცნიერებათა დოქტორი, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროფესორი, საერთაშორისო საკითხების კვლევითი ცენტრის დირექტორი.

კონფლიქტების და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი შეიარაღებული კონფლიქტების პრევენციის გლობალური პარტნიორობის (GPPAC) სამხრეთ კავკასიის 2023 წლის პროგრამის ფარგლებში, აგრძელებს პოლიტიკის დოკუმენტების შექმნას და აქვეყნებს როგორც სამშვიდობო საქმიანობაში ჩაბმული ორგანიზაციებისა და სახელმწიფო სტრუქტურებისათვის, ისე ფართო აუდიტორიისათვის. 2022 წელს უკრაინაში განვითარებული მოვლენების ფონზე, პოლიტიკის დოკუმენტები, ძირითადად, ეძღვნება ამ თემატიკას რეგიონულ და ეროვნულ კონტექსტში.

დოკუმენტში გამოთქმული მოსაზრებები ეკუთვნის ავტორს და, შესაძლოა, არ ასახავდეს ICCN-ის პოზიციას.

დოკუმენტის ჩამოტვირთვა