კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

კონფლიქტების ანალიზი და კონფლიქტების პრევენცია - ვებინარი

27 ივნისს, კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითმა ცენტრმა შეიარაღებული კონფლიქტების პრევენციის გლობალური პარტნიორობის (GPPAC) სამხრეთ კავკასიის პროგრამის ფარგლებში, ჩაატარა ვებინარი კონფლიქტების ანალიზისა და კონფლიქტების პრევენციის შესახებ. ვებინარი ეხმიანებოდა ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონის სადემარკაციო ხაზის გასწვრივ მდებარე სოფლების მცხოვრებთა საჭიროებებს.

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

International Center on Conflict and Negotiation

Международный Центр по Конфликтам и Переговорам

1994

"მშვიდობა ხელნაკეთია"