კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

კონფლიქტის ანალიზის ჩარჩო - სემინარი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში

22 ივნისს, კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითმა ცენტრმა შეიარაღებული კონფლიქტების პრევენციის გლობალური პარტნიორობის (GPPAC) სამხრეთ კავკასიის პროგრამის ფარგლებში, ჩაატარა სემინარი კონფლიქტის ანალიზის ჩარჩოს შესახებ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. სემინარში, სხვასთან ერთად, GPPAC-ის მიერ მოწოდებული მასალები იქნა გამოყენებული. სემინარის მონაწილეებმა კონფლიქტები ქართულ კონტექსტში განიხილეს.