კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

სოლიდარობა უკრაინას! ჩვენს უკრაინელ მეგობრებს გამარჯვება დამოუკიდებლობისა და თავისუფლების დაცვაში!

სოლიდარობა უკრაინას!

ჩვენს უკრაინელ მეგობრებს გამარჯვება დამოუკიდებლობისა და თავისუფლების დაცვაში!

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

International Center on Conflict and Negotiation

Международный Центр по Конфликтам и Переговорам

1994