კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

ომის მეშვიდე დღე უკრაინაში - ანდრეი კამენშიკოვი, აღმოსავლეთ ევროპის ქსელი

საერთაშორისო არაძალადობა -

ინტერვიუ ანდრეი კამენშიკოვთან, აღმოსავლეთ ევროპის რეგიონული ქსელი, შეიარაღებული კონფლიქტების პრევენციის გლობალური პარტნიორობისა (GPPAC)

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

International Center on Conflict and Negotiation

Международный Центр по Конфликтам и Переговорам