კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

Слава Україні სოლიდარობის აქცია თბილისში

Слава Україні

სოლიდარობის აქცია.

რუსთაველის გამზირი.

24 თებერვალი, 22:00 სთ.

თბილისი, საქართველო

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

International Center on Conflict and Negotiation

Международный Центр по Конфликтам и Переговорам