კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

ადმინისტრაციული სასაზღვრო (გამყოფი) ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები მოსახლეობის ადამიანთა უსაფრთხოების კვლევა

ადმინისტრაციული სასაზღვრო (გამყოფი) ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები მოსახლეობის ადამიანთა უსაფრთხოების კვლევა განხორციელდა ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია საქართველოში (EUMM) და შეიარაღებული კონფლიქტების პრევენციის გლობალური პარტნიორობის (GPPAC) ფინანსური მხარდაჭერით განხორციელებული პროგრამის ფარგლებში.

რედაქტორი და კვლევითი პროექტის ავტორი: ნინო ციხისთავი-ხუციშვილი

ავტორთა ჯგუფი: ნათია ჭოჭუა, ნინო ციხისთავი-ხუციშვილი, ზაალ ანჯაფარიძე, მაია კაციტაძე

© კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი, 2021

დოკუმენტის ჩამოტვირთვა