კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

ახალგაზრდების როლი კონფლიქტების მშვიდობიან მოგვარებაში

გორის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში კონფლიქტების და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითმა ცენტრმა გამართა შეხვედრა ისტორიის ფაკულტეტის სტუდენტებისა და კონფლიქტის ზონიდან ახალგაზრდებს შორის კონტაქტების დამყარების მიზნით. შეხვედრაზე მონაწილეებმა ისაუბრეს სამომავლო თანამშრომლობის ფორმებზე და საერთო პროექტებზე.

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

International Center on Conflict and Negotiation

Международный Центр по Конфликтам и Переговорам