კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო და საქართველო - ანგარიში

ანგარიში მომზადდა ორგანიზაციაში - ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტი (Human Rights Priority (HRP)), 2010 წელს.

ავტორი - ნინო ციხისთავი-ხუციშვილი.

დოკუმენტის ჩამოტვირთვა