კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

2008 აგვისტოს ომით დაზარალებულთა ქონებრივი მდგომარეობა - პინეიროს პრინციპები

2008 აგვისტოს ომით დაზარალებულთა ქონებრივი მდგომარეობა - პინეიროს პრინციპების ხელმისაწვდომობა და განხორციელება საქართველოში. კვლევა განხორციელდა ორგანიზაციაში - ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტი (Human Rights Priority (HRP)), 2010 წელს.

**********
რედაქტორი: ნინო ციხისთავი

************
კვლევაზე მუშაობდნენ: ლია მუხაშავრია, ნინო ციხისთავი, ნინო ბოლქვაძე, კარლო შერაზადიშვილი, მარიამ მაისურაძე, ხათუნა ავლოხაშვილი, ფიქრია მეფარიშვილი.

დოკუმენტის ჩამოტვირთვა