კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

კლიმატის ცვლილების გავლენა, ნახშირბად-ნეიტრალურ ენერგიაზე გადასვლა - სამი ქვეყნის პოლიტიკის დოკუმენტები

30 ივნისს, კონფლიქტების და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითმა ცენტრმა კონფერენცია გამართა შეიარაღებული კონფლიქტების პრევენციის გლობალური პარტნიორობის (GPPAC) სამხრეთ კავკასიური პროექტის ფარგლებში. კონფერენციაში მონაწილეობა აზერბაიჯანის, სომხეთისა და საქართველოს 11 ცნობილმა ექსპერტმა მიიღო. მონაწილეებმა განიხილეს სამი ქვეყნის პოლიტიკის დოკუმენტები კლიმატის ცვლილების გავლენებზე და ნახშირბად-ნეიტრალურ ენერგიაზე გადასვლის საჭიროებებზე რეგიონულ ეკონომიკაში. სამხრეთ კავკასიის მდგრადი განვითარება და თანამშრომლობა პრიორიტეტულად შეფასდა რეგიონში მდგრადი მშვიდობის მისაღწევად.

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

International Center on Conflict and Negotiation

Международный Центр по Конфликтам и Переговорам