კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

ვორქშოპი: კონფლიქტების ანალიზის სტრუქტურა და მისი ადაპტაცია ეროვნულ და რეგიონულ კონტექსტთან

3 ივნისს კონფლიქტების და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითმა ცენტრმა სომხეთის სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისათვის გამართა ვორქშოპი თემაზე: კონფლიქტების ანალიზის სტრუქტურა და მისი ადაპტაცია ეროვნულ და რეგიონულ კონტექსტთან.

ვორქშოპზე ასევე განიხილეს კონფლიქტის ანალიზი ყარაბახში ბოლო სამხედრო კონფლიქტის გამოწვევების კუთხით.

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

International Center on Conflict and Negotiation

Международный Центр по Конфликтам и Переговорам