სემინარი: ადამიანის უსაფრთხოების მონიტორინგი და რუკის შედგენა

ა.წ. 23 აპრილს, კონფლიქტების და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითმა ცენტრმა ქ. გორის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში სათემო აქტივისტი ქალებისათვის უმასპინძლა სემინარი: „ადამიანის უსაფრთხოების მონიტორინგი და რუკის შედგენა.“ ღონისძიება განხორციელდა საქართველოში ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის (EUMM) მხარდაჭერილი პროექტის: ქალთა გაზრდილი ჩართულობა მონაწილეობით სამშვიდობო მედიაციაში ადმინისტრაციული სასაზღვრო ხაზის გასწვრივ“ ფარგლებში. სემინარის მონაწილე სათემო აქტივისტმა ქალებმა სოფლებიდან: ზარდიანთკარი, ნიქოზი, ერგნეთი და კოშკა, განიხილეს მათ მიერვე ადგილებზე ერთთვიანი მონიტორინგის შედეგად შედგენილი ადამიანის უსაფრთხოების რუკები, რომელთა ნიმუშებიც ადრე დაურიგდათ.
სემინარზე მონაწილეებმა მიიღეს ინფორმაცია შემდეგ თემებზე: ადამიანის უსაფრთხოების თავისებურებები ადმინისტრაციული სასაზღვრო ხაზების გასწვრივ, ადამიანის უსაფრთხოების მონიტორინგის მეთოდები სათემო დონეზე, ინდიკატორებზე დაფუძნებული ადამიანის უსაფრთხოების რუკის შედგენა, ადამიანის უსაფრთხოების ადვოკატირება, ასევე კონფლიქტის ანალიზის ინსტრუმენტები კონფლიქტის პრევენციისთვის.

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

International Center on Conflict and Negotiation

Международный Центр по Конфликтам и Переговорам

27+ მშვიდობის მშენებლობაში

27+ in peacebuilding

27+ в миростроительстве