კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

დისკრიმინაცია, ძალადობა და მისი აღმოფხვრის გზები - ტრენინგი ახალციხეში

2014 წლის 22, 24 მარტს, ახალციხის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში, სამოქალაქო ჯგუფის ლიდერმა – მაკა ფეიქრიშვილმა, გამართა ტრენინგი თემაზე ,,დისკრიმინაცია, ძალადობა და მისი აღმოფხვრის გზები". ტრენინგი განხორციელდა კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევით ცენტრის მხარდაჭერით.

ტრენინგს ესწრებოდნენ 18–22 წლის ახალგაზრდები, რეგიონის სხვადასხვა სოფლიდან.