კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

ჟურნალისტიკის დღე გორში

2014 წლის 21 მარტი

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო ცენტრისა და ,,ევროპის მოქალაქის" მხარდაჭერით ქართული ჟურნალისტიკის დღე ქ. გორში აღინიშნა. შეხვედრას სამოქალაქო საზოგადოების და მედიის წარმომადგენლები დაესწრნენ.