კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

გ. ხუციშვილის სახელობის კონფლიქტების მართვისა და პრევენციის სამხრეთ კავკასიური სკოლის მეორე ეტაპი

3 აპრილი, 2014 წელი

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევით ცენტრში გიორგი ხუციშვილის სახელობის კონფლიქტების მართვისა და პრევენციის სამხრეთ კავკასიური სკოლის მეორე ეტაპის მონაწილეებს სერთიფიკატები გადაეცათ.