კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

კონფლიქტოლოგიის ლაბორატორია

77777777777777777777777777

მულტფილმები იხილეთ აქ:

77777777777777777777777777777777777777777777777

Conflict Ology Lab

-------------------------------------------------------------------------------

*******************************************************************

მოგესალმებით კონფლიქტოლოგიის ლაბორატორიაში!

სფეროში 20-წლიანი გამოცდილებით, გადავწყვიტე, კონფლიქტის მოგვარების სხვადასხვა საკითხი მულტფილმის პერსონაჟთა საშუალებით გადმომეცა. კონფლიქტოლოგია / კონფლიქტის მოგვარება არის, თუ როგორ გვესმის და ვხედავთ კონფლიქტს, რას ვგრძნობთ მის მიმართ; ეს, უპირველესად, ეხება ჩვენს ქცევას. კონფლიქტოლოგია ხელს უწყობს ყოველდღიური ცხოვრების უკეთესობისკენ შეცვლასა და ფორმირებას, ცხოვრებისეული გამოწვევების დროს სწორი გადაწყვეტილებების მიღებას.

კონფლიქტების მართვა, პრევენცია, დეესკალაცია და მოგვარება ეხება იმის დადგენას, თუ როგორ გაუმკლავდეთ სხვადასხვა კონფლიქტს და გადაწყვიტოთ, რა იქნება საუკეთესო თქვენთვის, რომ დაძლიოთ ყოველდღიური პრობლემები ოჯახში, სამუშაოზე, კოლეგებთან, მეგობრებთან და ზოგადად, სხვა ადამიანებთან ურთიერთობისას.

პატივისცემით,

თამარა ციხისთავი,

კონფლიქტებისა და მშვიდობის მეცნიერებათა მაგისტრი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა მაგისტრი,

დამფუძნებელი,

კონფლიქტოლოგიის ლაბორატორია

conflict.ology.lab@gmail.com

ვენა, ავსტრია, 2020.

7777777777777777777777

ასევე, იხილეთ:

თამარა ციხისთავი, თანაავტორი, 2015 „კონფლიქტების მოგვარება და მშვიდობის მშენებლობა“ - კონფლიქტებისა და მშვიდობის მეცნიერებათა საგანმანათლებლო მიმართულებით ჩატარებული ტრენინგების სასწავლო მასალა. თბილისი. (ქართულად).

თამარა ციხისთავი, დისკუსიის მონაწილე, 2005. დეპორტირებული მესხები - სტატუს კვო. Public Debates at the Heinrich Boell Foundation. (რუსულად)

თამარა ციხისთავი, მონაწილე, 2005. მესხებისთვის მდგრადი გადაწყვეტილებების მოძიება. ECMI Report # 56 (ინგლისურად).

თამარა ციხისთავი, სამთავრობო დელეგაციის წევრი, 2005. გაერო-ს რასობრივი დისკრიმინაციის აღმოფხვრის კომიტეტი, 67-ე სესია. (ინგლისურად).

თამარა ციხისთავი, ავტორი, 2003. "ხავერდოვანი რევოლუცია" - შეიძლება პოზიტიური მშვიდობა მოიტანოს საქართველოში". The Transnational Foundation for Peace and Future Research (ინგლისურად).

თამარა ციხისთავი, ავტორი, 2001. ფიქრები კოსოვოზე: ვხედავთ ახალ მსოფლიო რუკას უამრავი ახალი საზღვრით და სახელმწიფოთ? The Transnational Foundation for Peace and Future Research (ინგლისურად).

თამარა ციხისთავი, ავტორი, 2001. როგორ მოვაგვაროთ კონფლიქტები: გ ა მ ო შ ვ ე ბ ა III. თბილისი. (ქართულად).