ფოტო არქივი

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებათა საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი დაინტერესებულ საზოგადოებას სთავაზობს ჩვენს ხელთ არსებულ ფოტოარქივს.

ორგანიზაციის ვებგვერდზე ფოტო-დოკუმენტებს თანდათან გამოვაქვეყნებთ, რადგან დიდი რაოდენობით მასალამ მოიყარა თავი ორგანიზაციაში და მიმდინარეობს მასალის სისტემატიზაცია და ანალიზი.

დამატებითი ინფორმაციის მოწოდებისთვის წინასწარ მადლობას მოგახსენებთ.

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

International Center on Conflict and Negotiation

Международный Центр по Конфликтам и Переговорам

27+ მშვიდობის მშენებლობაში

27+ in peacebuilding

27+ в миростроительстве