კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

სიახლე

  • რუსული კანონი არ არის საქართველოს არჩევანი ჩვენ, საქართველოს მოქალაქეები, კატეგორიულად ვეწინააღმდეგებით საპარლამენტო უმრავლესობის წევრების ინიცირებულ კანონპროექტს უცხოური გავლენის აგენტების შესახებ, რომლის მიმართ მხარდაჭერა პარლამენტის თავმჯდომარემ და უმრავლესობის სხვა წევრებმა გამოხატეს. მიგვაჩნია, რომ ამ რუსული კანონის მიღების...
  • GPPAP-ის კავკასიის რეგიონული სამდივნოს არჩევნები 2022 წლის 27 ოქტომბერს კავკასიის GPPAC-ის რეგიონულმა ქსელმა ჩაატარა შეხვედრა GPPAC-ის რეგიონული სამდივნოს ასარჩევად, მოქმედი რეგიონული სამდივნოს - კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის (ICCN) ვადის ამოწურვის გამო. შეხვედრის დღის წესრიგში...
  • მშვიდობის ადვოკატირება კონფლიქტების პრევენციისთვის 7 ოქტომბერს, შეიარაღებული კონფლიქტების პრევენციის გლობალური პარტნიორობის (GPPAC) სამხრეთ კავკასიის დიალოგის პროგრამის ფარგლებში ICCN-მა სომეხი ახალგაზრდებისთვის, მშვიდობის პრაქტიკოსებისთვის, ჩაატარა ვებინარი მშვიდობის ადვოკატირების მეთოდების შესახებ. მონაწილეებმა წარმოადგინეს ახალგაზრდების შეხედულებები სამშვიდობო...
  • მშვიდობის ადვოკატირება კონფლიქტების პრევენციისთვის ა.წ. 6 ოქტომბერს, შეიარაღებული კონფლიქტების პრევენციის გლობალური პარტნიორობის (GPPAC) სამხრეთ კავკასიის დიალოგის პროგრამის ფარგლებში ICCN-მა აზერბაიჯანის სამშვიდობო აქტივისტებისათვის გამართა ვებინარი თემაზე: „მშვიდობის ადვოკატირება კონფლიქტების პრევენციისთვის“. შეხვედრაზე განხილულ იქნა სამშვიდობო ადვოკატირების სპეციფიკა,...
  • დეზინფორმაციის ძალაუფლება - განხეთქილების საფუძველი; ინფორმაციის ფლობა - მმართველი ტექნოლოგია: პოლიტიკის დოკუმენტი ავტორი - ნატო მახათაძე, სოციალურ მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორი, ლინგვისტი, პიარ ტექნოლოგიებისა და სოციალურ კვლევათა სპეციალისტი. კონფლიქტების და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი GPPAС-ის სამხრეთ კავკასიის დიალოგის 2022 წლის პროგრამის ფარგლებში...
  • რუსეთის მონაწილეობა საქართველოს სამშვიდობო ხელშეკრულებებსა და პირველი არხის მოლაპარაკებებში ნინო ციხისთავი-ხუციშვილი აბსტრაქტი. წინამდებარე სტატიაში მოცემულია 1990-2008 წლებში დადებულ სამშვიდობო ხელშეკრულებებსა და პირველი არხის (ოფიციალურ) მოლაპარაკებებში რუსეთის მონაწილეობის, გავლენისა და როლის რაოდენობრივი და თვისებრივი ანალიზი. ნაშრომში შემოთავაზებულია სამშვიდობო ხელშეკრულებების...
  • მშვიდობის უზრუნველყოფა, კონფლიქტების პრევენცია საქართველოსა და სამხრეთ კავკასიაში: პოლიტიკის დოკუმენტი ავტორი - პაატა ზაქარეიშვილი, თბილისის გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის პროფესორი. კონფლიქტების და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი GPPAС-ის სამხრეთ კავკასიის დიალოგის 2022 წლის პროგრამის ფარგლებში აგრძელებს პოლიტიკის დოკუმენტების შექმნას და...
  • ქართული მას-მედია და რუსეთ-უკრაინის ომი: პოლიტიკის დოკუმენტი ავტორი - ზვიად ავალიანი, პოლიტოლოგი, ჟურნალისტი. კონფლიქტების და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი GPPAС-ის სამხრეთ კავკასიის დიალოგის 2022 წლის პროგრამის ფარგლებში აგრძელებს პოლიტიკის დოკუმენტების შექმნას და აქვეყნებს როგორც სამშვიდობო საქმიანობაში...
  • კონფლიქტის ანალიზის ჩარჩო 25 მაისს, კონფლიქტების და მოლაპარეკებების საერთაშორისო კვლევითმა ცენტრმა (ICCN), როგორც რეგიონულმა სამდივნომ, სამხრეთ კავკასიის დიალოგის პროგრამის (GPPAC) ფარგლებში, კონფლიქტის ანალიზის ჩარჩოს შესახებ დევნილთა დახმარებაში ჩართული და...
  • შეხვედრა თემაზე: ქალები და ომი 2022 წლის 5 აპრილს GPPAC სამხრეთ კავკასიის დიალოგის პროგრამის ფარგლებში სამხრეთ კავკასიის მედიატორ ქალთა ქსელის აზერბაიჯანულმა განყოფილებამ უკრაინაში შეიარაღებული კონფლიქტის ფონზე ფოკუს ჯგუფის შეხვედრა გამართა. ონლაინ შეხვედრამ, რომელიც მრგვალი მაგიდის...

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

International Center on Conflict and Negotiation

Международный Центр по Конфликтам и Переговорам

1994