კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

სიახლე

  • სამოქალაქო პლატფორმა მშვიდობისათვის - სამუშაო შეხვედრა სამოქალაქო პლატფორმამ მშვიდობისათვის სამუშაო შეხვედრა 2024 წლის 31 იანვარს გამართა. შეხვედრაზე მონაწილეობა მიიღო პლატფორმის წევრთა უმრავლესობამ. შეხვედრის მიზანი იყო, პლატფორმის წევრებს განეხილათ სამუშაო ჯგუფების საქმიანობათა ფორმატი და განესაზღვრათ სამუშაო ჯგუფებში...
  • მომავლის სამიტის მოსამზადებელი პროცესი 2024 წლის 26 იანვარს გამოცხადდა მომავლის სამიტის მოსამზადებელი პროცესი - პაქტის ნულოვანი პროექტის წარდგენა ძირითადი ჯგუფების, სხვა დაინტერესებული მხარეებისა და სამოქალაქო საზოგადოებისთვის. აღნიშნული გამოცხადება დაეყრდნო 2023 წლის 13 დეკემბერს გამართული...
  • იაპონიაში მიწისძვრის შედეგად დაზარალებულთათვის 2024 წლის 1 იანვარს იაპონიის ნოტოს ნახევარკუნძულზე საშინელი მიწისძვრა მოხდა. 60-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა, თითქმის 100 000 იმყოფება ევაკუაციაში. არასამთავრობო ორგანიზაცია Peace Boat Disaster Relief (PBV) აქტიურად ეხმარება დაზარალებულებს. გთხოვთ, გაიღოთ შემოწირულობა...
  • აფხაზეთში მიმდინარე მოვლენები საქართველოსგან პოლიტიკის სისტემურ გადახედვას მოითხოვს გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა
  • სამხრეთ კავკასიის ქსელის 2023 წლის შემაჯამებელი შეხვედრა 19 დეკემბერს, შეიარაღებული კონფლიქტების პრევენციის გლობალური პარტნიორობის (GPPAC) სამხრეთ კავკასიის ქსელმა გამართა 2023 წლის შემაჯამებელი შეხვედრა. შეხვედრის მიზანი იყო, წლის განმავლობაში ჩატარებული აქტივობებისა და მიღწეული შედეგების შეჯამება-შეფასება და...
  • „სამოქალაქო პლატფორმა მშვიდობისთვის“ საზოგადოებრივი ორგანიზაციების დეკლარაცია „სამოქალაქო პლატფორმა მშვიდობისთვის“ დაარსების შესახებ 12/12/2023 ...
  • მშვიდობა ხელნაკეთია "მშვიდობა ხელნაკეთია" მშვიდობა სრულიად ხელნაკეთია. მეტი ხელმარჯვე ადამიანი გვჭირდება მშვიდობის შესაქმნელად. ნინო ციხისთავი-ხუციშვილი, 30 ნოემბერი, 2023 წელი.
  • მადლობა გიორგი ხუციშვილი (15 ნოემბერი, 1948 – 4 ოქტომბერი, 2013) დღეს 75 წლისა გახდებოდა... ნათელში იყოს მისი სული! *** *** სამშვიდობო განათლებას საფუძველი 1987 წლიდან ჩაეყარა საქართველოში: ფილოსოფიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი გიორგი ხუციშვილი 1980-იანი წლების ბოლოს...
  • აზერბაიჯანელი და სომეხი მშვიდობისმშენებლების ვებინარი 9 ოქტომბერს, კონფლიქტების და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითმა ცენტრმა შეიარაღებული კონფლიქტების პრევენციის გლობალური პარტნიორობის (GPPAC) სამხრეთ კავკასიის 2023 წლის პროგრამის ფარგლებში, ჩაატარა ვებინარი აზერბაიჯანელი და სომეხი სამშვიდობო მუშაკებისთვის GPPAC რეგიონული ქსელიდან,...
  • გიორგი ხუციშვილის გარდაცვალების ათწლეული 2013 წლის 4 ოქტომბერს გიორგი ხუციშვილის გარდაცვალებიდან დრო უცნაურად გავიდა. ათი გრძელი წლის მიუხედავად, სინათლე და ცოდნა, სამშობლოს სიყვარულის სიბრძნე, რომელიც მან დაგვიტოვა, დღეს ისევე გვჭირდება... მისი მემკვიდრეობა ცოცხალია. ვაქვეყნებთ ამონარიდებს...

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

International Center on Conflict and Negotiation

Международный Центр по Конфликтам и Переговорам

1994

"მშვიდობა ხელნაკეთია"