კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

სიახლე

  • GPPAP-ის კავკასიის რეგიონული სამდივნოს არჩევნები 2022 წლის 27 ოქტომბერს კავკასიის GPPAC-ის რეგიონულმა ქსელმა ჩაატარა შეხვედრა GPPAC-ის რეგიონული სამდივნოს ასარჩევად, მოქმედი რეგიონული სამდივნოს - კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის (ICCN) ვადის ამოწურვის გამო. შეხვედრის დღის წესრიგში...
  • მშვიდობის ადვოკატირება კონფლიქტების პრევენციისთვის 7 ოქტომბერს, შეიარაღებული კონფლიქტების პრევენციის გლობალური პარტნიორობის (GPPAC) სამხრეთ კავკასიის დიალოგის პროგრამის ფარგლებში ICCN-მა სომეხი ახალგაზრდებისთვის, მშვიდობის პრაქტიკოსებისთვის, ჩაატარა ვებინარი მშვიდობის ადვოკატირების მეთოდების შესახებ. მონაწილეებმა წარმოადგინეს ახალგაზრდების შეხედულებები სამშვიდობო...
  • მშვიდობის ადვოკატირება კონფლიქტების პრევენციისთვის ა.წ. 6 ოქტომბერს, შეიარაღებული კონფლიქტების პრევენციის გლობალური პარტნიორობის (GPPAC) სამხრეთ კავკასიის დიალოგის პროგრამის ფარგლებში ICCN-მა აზერბაიჯანის სამშვიდობო აქტივისტებისათვის გამართა ვებინარი თემაზე: „მშვიდობის ადვოკატირება კონფლიქტების პრევენციისთვის“. შეხვედრაზე განხილულ იქნა სამშვიდობო ადვოკატირების სპეციფიკა,...
  • დეზინფორმაციის ძალაუფლება - განხეთქილების საფუძველი; ინფორმაციის ფლობა - მმართველი ტექნოლოგია: პოლიტიკის დოკუმენტი ავტორი - ნატო მახათაძე, სოციალურ მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორი, ლინგვისტი, პიარ ტექნოლოგიებისა და სოციალურ კვლევათა სპეციალისტი. კონფლიქტების და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი GPPAС-ის სამხრეთ კავკასიის დიალოგის 2022 წლის პროგრამის ფარგლებში...
  • რუსეთის მონაწილეობა საქართველოს სამშვიდობო ხელშეკრულებებსა და პირველი არხის მოლაპარაკებებში ნინო ციხისთავი-ხუციშვილი აბსტრაქტი. წინამდებარე სტატიაში მოცემულია 1990-2008 წლებში დადებულ სამშვიდობო ხელშეკრულებებსა და პირველი არხის (ოფიციალურ) მოლაპარაკებებში რუსეთის მონაწილეობის, გავლენისა და როლის რაოდენობრივი და თვისებრივი ანალიზი. ნაშრომში შემოთავაზებულია სამშვიდობო ხელშეკრულებების...
  • მშვიდობის უზრუნველყოფა, კონფლიქტების პრევენცია საქართველოსა და სამხრეთ კავკასიაში: პოლიტიკის დოკუმენტი ავტორი - პაატა ზაქარეიშვილი, თბილისის გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის პროფესორი. კონფლიქტების და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი GPPAС-ის სამხრეთ კავკასიის დიალოგის 2022 წლის პროგრამის ფარგლებში აგრძელებს პოლიტიკის დოკუმენტების შექმნას და...
  • ქართული მას-მედია და რუსეთ-უკრაინის ომი: პოლიტიკის დოკუმენტი ავტორი - ზვიად ავალიანი, პოლიტოლოგი, ჟურნალისტი. კონფლიქტების და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი GPPAС-ის სამხრეთ კავკასიის დიალოგის 2022 წლის პროგრამის ფარგლებში აგრძელებს პოლიტიკის დოკუმენტების შექმნას და აქვეყნებს როგორც სამშვიდობო საქმიანობაში...
  • კონფლიქტის ანალიზის ჩარჩო 25 მაისს, კონფლიქტების და მოლაპარეკებების საერთაშორისო კვლევითმა ცენტრმა (ICCN), როგორც რეგიონულმა სამდივნომ, სამხრეთ კავკასიის დიალოგის პროგრამის (GPPAC) ფარგლებში, კონფლიქტის ანალიზის ჩარჩოს შესახებ დევნილთა დახმარებაში ჩართული და...
  • შეხვედრა თემაზე: ქალები და ომი 2022 წლის 5 აპრილს GPPAC სამხრეთ კავკასიის დიალოგის პროგრამის ფარგლებში სამხრეთ კავკასიის მედიატორ ქალთა ქსელის აზერბაიჯანულმა განყოფილებამ უკრაინაში შეიარაღებული კონფლიქტის ფონზე ფოკუს ჯგუფის შეხვედრა გამართა. ონლაინ შეხვედრამ, რომელიც მრგვალი მაგიდის...
  • საერთაშორისო ექსპერტთა დიალოგი ასტანაში კონფლიქტების და მოლაპარეკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის (ICCN) სამხრეთ კავკასიის დიალოგის პროგრამის (GPPAC) კოორდინატორმა ზაალ ანჯაფარიძემ მონაწილეობა მიიღო საერთაშორისო ექსპერტთა დიალოგში: „ახალი მსოფლიო წესრიგის გამოწვევების პარადიგმა, უსაფრთხოების პერსპექტივები და...

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

International Center on Conflict and Negotiation

Международный Центр по Конфликтам и Переговорам