სიახლე

  • ვორქშოპი: კონფლიქტების ანალიზის სტრუქტურა და მისი ადაპტაცია ეროვნულ და რეგიონულ კონტექსტთან 3 ივნისს კონფლიქტების და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითმა ცენტრმა სომხეთის სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისათვის გამართა ვორქშოპი თემაზე: კონფლიქტების ანალიზის სტრუქტურა და მისი ადაპტაცია ეროვნულ და რეგიონულ კონტექსტთან. ვორქშოპზე ასევე განიხილეს კონფლიქტის ანალიზი...
  • რადიო ბლოგების სერია ადამიანის უსაფრთხოებაზე #10 კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი რადიო "თრიალეთთან" პარტნიორობით აგრძელებს რადიო ბლოგების სერიას ადამიანის უსაფრთხოებაზე: ადამიანთა ისტორიები კონფლიქტის ზონის გამყოფი ხაზის სოფლებიდან. ქალების ჩართულობა, ნდობის აღდგენისა და ადამიანის უსაფრთხოების უზრუნველყობაში. #10
  • რადიო ბლოგების სერია ადამიანის უსაფრთხოებაზე #9 კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი რადიო "თრიალეთთან" პარტნიორობით აგრძელებს რადიო ბლოგების სერიას ადამიანის უსაფრთხოებაზე: ადამიანთა ისტორიები კონფლიქტის ზონის გამყოფი ხაზის სოფლებიდან. ქალების ჩართულობა, ნდობის აღდგენისა და ადამიანის უსაფრთხოების უზრუნველყობაში. #9
  • რადიო ბლოგების სერია ადამიანის უსაფრთხოებაზე #8 კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი რადიო "თრიალეთთან" პარტნიორობით აგრძელებს რადიო ბლოგების სერიას ადამიანის უსაფრთხოებაზე: ადამიანთა ისტორიები კონფლიქტის ზონის გამყოფი ხაზის სოფლებიდან. ქალების ჩართულობა, ნდობის აღდგენისა და ადამიანის უსაფრთხოების უზრუნველყობაში. #8.
  • ახალგაზრდობის ჩართულობა კონფლიქტის პრევენციასა და ნდობის აღდგენაში 6 მაისს, კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითმა ცენტრმა, შეიარაღებული კონფლიქტების პრევენციის გლობალური პარტნიორობის (GPPAC) პროექტის ფარგლებში მორიგი თემატური შეხვედრა გამართა ილიაუნის სტუდენტთა ისტორიის კლუბის წევრებთან. შეხვედრაზე განხილულ იქნა...
  • რადიო ბლოგების სერია ადამიანის უსაფრთხოებაზე #7 კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი რადიო "თრიალეთთან" პარტნიორობით აგრძელებს რადიო ბლოგების სერიას ადამიანის უსაფრთხოებაზე: ადამიანთა ისტორიები კონფლიქტის ზონის გამყოფი ხაზის სოფლებიდან. ქალების ჩართულობა, ნდობის აღდგენისა და ადამიანის უსაფრთხოების უზრუნველყობაში. #7
  • რადიო ბლოგების სერია ადამიანის უსაფრთხოებაზე #6 კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი რადიო "თრიალეთთან" პარტნიორობით აგრძელებს რადიო ბლოგების სერიას ადამიანის უსაფრთხოებაზე: ადამიანთა ისტორიები კონფლიქტის ზონის გამყოფი ხაზის სოფლებიდან. ქალების ჩართულობა, ნდობის აღდგენისა და ადამიანის უსაფრთხოების უზრუნველყობაში. #6
  • სემინარი: ადამიანის უსაფრთხოების მონიტორინგი და რუკის შედგენა ა.წ. 23 აპრილს, კონფლიქტების და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითმა ცენტრმა ქ. გორის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში სათემო აქტივისტი ქალებისათვის უმასპინძლა სემინარი: „ადამიანის უსაფრთხოების მონიტორინგი და რუკის შედგენა.“ ღონისძიება განხორციელდა საქართველოში ევროკავშირის...
  • რადიო ბლოგების სერია ადამიანის უსაფრთხოებაზე #5 კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი რადიო "თრიალეთთან" პარტნიორობით აგრძელებს რადიო ბლოგების სერიას ადამიანის უსაფრთხოებაზე: ადამიანთა ისტორიები კონფლიქტის ზონის გამყოფი ხაზის სოფლებიდან. ქალების ჩართულობა, ნდობის აღდგენისა და ადამიანის უსაფრთხოების უზრუნველყობაში. #5
  • დაფარული ისტორიის ფურცლები 2021 წლის აპრილში გამოიცა "ლუკა ციხისთავი ქართული პერიოდიკის ისტორიისათვის (1819-1863 წწ.)". წიგნში წარმოდგენილია ქართველი მეცნიერის, ისტორიკოსის, ლუკა ციხისთავის ნაშრომი, რომელიც მან 1930-იან წლებში, თავის 20-წლიან პოლიტ-პატიმრობამდე დაწერა. ნაშრომი სრულად, ავთენტური სახით, პირველად ქვეყნდება...

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

International Center on Conflict and Negotiation

Международный Центр по Конфликтам и Переговорам

27+ მშვიდობის მშენებლობაში

27+ in peacebuilding

27+ в миростроительстве