კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი ტოლერანტობის ქომაგის წოდებით დაჯილდოვდა

2009 წლის 15 ნოემბერს საქართველოს სახალხო დამცველთან არსებულმა ტოლერანტობის ცენტრმა რელიგიათა საბჭოსთან ერთად „ტოლერანტობის ქომაგის“ ტიტული მიანიჭა კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევით ცენტრს (ICCN).

სახალხო დამცველთან არსებული ეთნიკურ უმცირესობათა და რელიგიათა საბჭოები ყოველწლიურად ავლენენ და საპატიო სიგელებითა და პრიზებით აჯილდოებენ იმ პიროვნებებს, ორგანიზაციებსა და მედია საშუალებებს, რომლებმაც საქართველოში ტოლერანტობის კულტურის განვითარებაში წვლილი შეიტანეს.