კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

ორგანიზაციის ძველი ვებგვერდებიდან

www.iccn.ge 2001

www.iccn.ge 2002

www.iccn.ge 2003

www.iccn.ge 2007

19 ივნისი, 2007

www.iccn.ge 2013

5 ოქტომბერი, 2013 წელი

www.iccn.ge 2014

ICCN on YouTube

https://www.youtube.com/user/iccnge/videos