კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

ორგანიზაციის ძველი ვებგვერდებიდან

www.iccn.ge 2001

www.iccn.ge 2002

www.iccn.ge 2003

www.iccn.ge 2007

www.iccn.ge 2013

www.iccn.ge 2014

ICCN on YouTube

https://www.youtube.com/user/iccnge/videos

კი ევროპას! Yes to Europe!

არა რუსულ კანონს! No to russian law!