კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

ომის აღქმა ქართულ საზოგადოებაში

ომის აღქმა ქართულ საზოგადოებაში.

2010 წელი.

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი (ICCN)

დოკუმენტის ჩამოტვირთვა