კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის (ICCN) სადამფუძნებლო დოკუმენტები

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი (ICCN) აქვეყნებს ცენტრის სადამფუძნებლო დოკუმენტების არქივს.

1994 წელი, 3 ნოემბერი - რეგისტრაციის მოწმობა #1755, საქართველოს რესპუბლიკის იუსტიციის სამინისტრო.

მოქალაქეთა საზოგადოებრივი გაერთიანების დასახელება: კონფლიქტოლოგიისა და მოლაპარაკებათა სტრატეგიის საერთაშორისო ცენტრი. საქმიანობის მიზნები: თანამედროვე მეცნიერების მიღწევათა საფუძველზე კონფლიქტების მიზეზების კვლევა. მოქალაქეთა საზოგადოებრივი გაერთიანების მარეგისტრირებელი ორგანო: საქართველოს რესპუბლიკის იუსტიციის სამინისტრო. /თედო ნინიძე, მინისტრი/.

ცენტრის რეგისტრაციის მოწმობა #1755

ცენტრის წესდება (ქართული)

ცენტრის წესდება (ინგლისური)

1994 წელი, 8 აგვისტო – პროფესორ გიორგი ხუციშვილის ინიციატივითა და 63 დამფუძნებელი წევრის მონაწილეობით შედგა კრება, რომელმაც დააფუძნა “კონფლიქტოლოგიისა და მოლაპარაკებათა სტრატეგიის საერთშორისო ცენტრი”. კრების საერთო გადაწყვეტილებით პროფესორ გ. ხუციშვილს დამაარსებლის სტატუსი მიენიჭა. წყარო: დამფუძნებელი კრების ოქმი. კრების თავმჯდომარე: ა. რონდელი; კრების მდივანი: პ. მამრაძე.

დამფუძნებელი კრების ოქმი (ქართული)

დამფუძნებელი კრების ოქმი (ინგლისური)

დამფუძნებელ წევრთა სია

გვერდის ციტირებისას

გვერდის ციტირებისას (APA სტილი) გამოიყენეთ:

ციხისთავი-ხუციშვილი, ნ. (რედ.). (2014). საქართველოს საისტორიო არქივი კონფლიქტების მშვიდობიანი მოგვარებისა და მშვიდობის მშენებლობის საქმეში, კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი (ICCN). ნახვის თარიღი /თვე, რიცხვი, წელი/ http://iccn.ge/index.php?article_id=308&clang=0