კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

მნიშვნელოვანი დოკუმენტები

  • ურთიერთობები სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებთან კავკასია შავ და კასპიის ზღვებს შორის მდებარე გეოგრაფიული რეგიონია, რომელიც, ძირითადად, აზერბაიჯანის, საქართველოს, სომხეთის, (სამხრეთ კავკასია) და სამხრეთ რუსეთის (ჩრდილოეთ კავკასია) ტერიტორიას მოიცავს. აქ მოტანილია რამდენიმე მნიშვნელოვანი შეთანხმება სამხრეთ კავკასიის...
  • 1990-2020 საქართველოს წევრობა და მონაწილეობა კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი აქვეყნებს დოკუმენტებს, რომლებიც დაკავშირებულია საქართველოს წევრობასა და მონაწილეობასთან საერთაშორისო და მთავრობათაშორის ორგანიზაციებში.
  • 100 წლისთავი - საქართველო და ერთა ლიგა 1920 წლის 10 იანვარს მსოფლიოში პირველი საერთაშორისო ორგანიზაცია მშვიდობის შენარჩუნების მიზნით შეიქმნა. პარიზის სამშვიდობო კონფერენციაზე (1919-1920), რომელითაც I მსოფლიო ომი (1914-1918) დასრულდა, საფუძველი ჩაეყარა ერთა ლიგის შექმნას. ერთა ლიგის მიზანს, წესდების...
  • კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის (ICCN)  სადამფუძნებლო დოკუმენტები კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი (ICCN) აქვეყნებს ცენტრის სადამფუძნებლო დოკუმენტების არქივს.
  • ფოტო არქივი კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებათა საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი დაინტერესებულ საზოგადოებას სთავაზობს ჩვენს ხელთ არსებულ ფოტოარქივს. ორგანიზაციის ვებგვერდზე ფოტო-დოკუმენტებს თანდათან გამოვაქვეყნებთ, რადგან დიდი რაოდენობით მასალამ მოიყარა თავი ორგანიზაციაში და მიმდინარეობს მასალის სისტემატიზაცია...

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

International Center on Conflict and Negotiation

Международный Центр по Конфликтам и Переговорам