კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

მნიშვნელოვანი დოკუმენტები

 • კანონპროექტი „უცხოელი აგენტების რეგისტრაციის შესახებ“ და კანონი „უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ“ - დოკუმენტები 2023-2024 კონფლიქტების და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი (ICCN) საზოგადოებას სთავაზობს პირველწყარო დოკუმენტებს: კანონპროექტი „უცხოელი აგენტების რეგისტრაციის შესახებ“ (2023) და „უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ“ (2024). წარმოდგენილი ინფორმაცია 2023 წლის თებერვალ-მარტის და 2024 წლის...
 • საქართველოს კონფლიქტების მოგვარების ინიციატივები, კონცეფციები კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებათა საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი დაინტერესებულ საზოგადოებას სთავაზობს ჩვენს ხელთ არსებულ ინფორმაციასა და დოკუმენტებს საქართველოს შეიარაღებული კონფლიქტების არაძალადობრივი მოგვარების კონცეფციათა პროექტებს. წლების მანძილზე სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები მუშაობდნენ კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების...
 • ანგარიშები კონფლიქტებზე საქართველოში კონფლიქტებთან და მათ შედეგებთან დაკავშირებული ვალდებულებებისა და პირობების შეფასებები.
 • საქართველოს მეგობართა ჯგუფები კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი (ICCN) წარმოგიდგენთ საერთაშორისო მედიაციისა და კონფლიქტების მოგვარების ინსტრუმენტის - „მეგობართა ჯგუფის“ - ქრონოლოგიას და შესაბამის დოკუმენტებს. 1993 წლიდან საქართველოსთვის შეიქმნა მეგობართა რამდენიმე ჯგუფი, რათა...
 • სამშვიდობო ხელშეკრულებათა კოლექცია კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის (ICCN) ინიციატივა - საქართველოს სამშვიდობო ხელშეკრულებათა არქივი. სამშვიდობო ხელშეკრულებების მონაცემთა ბაზა (GeoPeaceData) ჩვენმა ორგანიზაციამ საქართველოს სამშვიდობო ხელშეკრულებათა შეგროვება დაიწყო 1990-2000იან წლებში. 2005 წელს შეგროვილ მასალაზე დაყრდნობით...
 • ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციის ისტორიისთვის საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციის შექმნის ისტორიისთვის კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი ეხმიანება მიმდინარე პროცესებს და დაინტერესებულ საზოგადოებას სთავაზობს ჩვენს ხელთ არსებულ ინფორმაციას საქართველოს ეროვნული კონცეფციის შექმნის ისტორიისთვის. დამატებითი ინფორმაციის მოწოდებისთვის...
 • 08.08.08 დოკუმენტები საქართველოს სახელმწიფოსა და 2008 წლის აგვისტოს ომით დაზარალებული მოსახლეობისათვის, ამ ტრაგიკული და კრიტიკულად მნიშვნელოვანი სამხედრო-პოლიტიკური მოვლენის შესახებ, საზოგადოების მაქსიმალური ინფორმირება აუცილებელი და სავალედებულოა. კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევით ცენტრი ეხმიანება...
 • საქართველო დამოუკიდებლობის გზაზე კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებათა საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი წარმოგიდგენთ სამართლებრივ დოკუმენტებს, რომლებიც მიღებულია დამოუკიდებლობის აღდგენის გზაზე.
 • 1917-1930 დოკუმენტები 1917-1930 წლების დოკუმენტები
 • მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის მოგვარების დოკუმენტები 1994-2023 წლების დოკუმენტები