კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

გმირები საზღვრებს გარეშე

გმირები საზღვრებს გარეშე

2010

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის გამოცემა.

დოკუმენტის ჩამოტვირთვა