კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

სამხრეთ კავკასიის მედიატორ ქალთა ქსელის წევრებმა თანამშრომლობის მემორანდუმი გააფორმეს

დაარსდა სამხრეთ კავკასიის მედიატორ ქალთა ქსელი, ამავე ქსელის წევრების მიერ თანამშრომლობის მემორანდუმის გაფორმების შედეგად.

დოკუმენტის ჩამოტვირთვა

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

International Center on Conflict and Negotiation

Международный Центр по Конфликтам и Переговорам