კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

სამოქალაქო საზოგადოების ხელშეწყობა მშვიდობისმშენებლობაში - რეკომენდაციები

2010

წინამდებარე ნაშრომი განხორციელდა "ევროპული პარტნიორობის გაძლიერება კრიზისის პრევენციისთვის: სამოქალაქო საზოგადოების დისკუსია საქართველოში" პროექტის ფარგლებში. პროექტი ინიცირებული და დაფინანსებული იყო ევროკავშირის სტაბილურობის ინსტრუმენტის ჩარჩო-პროგრამით, მიზნად ისახავდა ევროკავშირის კრიზისის პრევენციისა და მართვის შესაძლებლობათა გაძლიერებას მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში.

პროექტი განხორციელდა ლუდვიგ ბოლცმანის ადამიანის უფლებათა ინსტიტუტის (BIM) და კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის (ICCN) მიერ.

ნახეთ მეტი...

http://bim.lbg.ac.at/en/story/georgia-civil-society-leaders-elaborate-recommendations-peace-building