კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

დაკავშირება

მისამართი: საქართველო, თბილისი 0105, ივ. მაჩაბლის ქ. #5
ტელ: +995 (32) 2 999 987