კონფლიქტების და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი (ICCN) იწყებს გადაცემათა ციკლს "დრო მშვიდობისა", რომელიც ახალგაზრდებისთვის საინტერესო საკითხების განხილვას დაეთმობა. პირველი გადაცემა შიდა ქართლის რეგიონული ტელეკომპანია "თრიალეთის" ეთერში გავიდა. - (ICCN), სხვადასხვა მედია საშუალებებში მიჰყავს გადაცემათა ციკლი "დრო მშვიდობისა", რომელიც ახალგაზრდებისთვის საინტერესო საკითხების განხილვას ეთმობა.

სატელევიზიო გადაცემების ციკლი "დრო მშვიდობისა"

რადიო გადაცემების ციკლი "დრო მშვიდობისა"

gallery/1920x1080-white-solid-color-background
gallery/1920x1080-white-solid-color-background

ჟურნალი დრო მშვიდობისა

gallery/319a6b58175c8348e5b537a311344d30_xl
gallery/7af0193b8351bd1eb04c09dfe5731fa3_xl
gallery/ce742d950ca63a98d59ecec5eba0da2e_xl
gallery/9e02f79f72eca3ca589ae757d97a7173_xl
gallery/da89514e409822180ac867ab6712269d_xl
gallery/fc2062aef352f80dc2215f346ba9ce28_xl
gallery/be76d1a55ee5ffb3b2dc895570c95b36_xl