სამშვიდობო ხელშეკრულებების კოლექცია

სამშვიდობო ხელშეკრულება

სამშვიდობო ხელშეკრულება არის ოფიციალური შეთანხმების დოკუმენტი, კონტრაქტი, რომელიც ხელმოწერილია კონფლიქტის მონაწილე ორი ან მეტი მხარის მიერ. სამშვიდობო ხელშეკრულება ხელს უწყობს და გულისხმობს ძალადობრივი კონფლიქტის მოგვარებას ან ტრანსფორმაციას მშვიდობის მიმართულებით.

სამშვიდობო ხელშეკრულებების მონაცემთა ბაზა (GeoPeaceData)

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

International Center on Conflict and Negotiation

Международный Центр по Конфликтам и Переговорам

24+ მშვიდობის მშენებლობაში

24+ in peacebuilding

24+ в миростроительстве