კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

პუბლიკაციები

 • როგორ მოვაგვაროთ კონფლიქტები - გ ა მ ო შ ვ ე ბ ა I

  პუბლიკაციაში ნახავთ თეორიულ და პრაქტიკულ მასალას: კონფლიქტები ჩვენს ცხოვრებაში, რა არის კონფლიქტი, რა ხდება კონფლიქტის დროს, კონფლიქტის ესკალაცია და კონფლიქტის დეესკალაცია, კონფლიქტი და ემოციები, სუბიექტური რეალობა, კონფლიქტის წყაროები და ტიპები,...

 • როგორ მოვაგვაროთ კონფლიქტები - გ ა მ ო შ ვ ე ბ ა II როგორ მოვაგვაროთ კონფლიქტები: გ ა მ ო შ ვ ე ბ ა II თბილისი, 2000 კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი უკვე მეექვსე წელიწადია, რაც ატარებს ტრენინგებს კონფლიქტების თავიდან აცილებისა და მოგვარების...
 • საქართველო და მსოფლიოს რელიგიები მიმოხილვა და ლექსიკონი თბილისი, 2004 კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი წიგნში მოკლედ და პოპულარულადაა განხილული ის რელიგიური სისტემები, რომლებიც მსოფლიოში დღესაც არსებობენ და საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ ცნობიერებაზე გავლენას ახდენენ. მეტი ადგილი და ყურადღება იმ...
 • კონფლიქტები და მოლაპარაკებები, 1999 კონფლიქტები და მოლაპარაკებები, სპეციალური გამოშვება 5 ენაზე, აპრილი, 1999 წელი. "კონფლიქტები და მოლაპარაკებები" კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის ბიულეტენია, რომელიც 1995 წლიდან გამოდის. ბიულეტენი ყოველთვიური გამოცემაა ქართულ,...
 • აფხაზეთში განვითარებული ბოლოდროინდელი მოვლენების მიმართ მოსახლეობის დამოკიდებულების სოციოლოგიური გამოკვლევა გამოკვლევა განხორციელდა კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის ინიციატივით, ცენტრის მიმდინარე პროექტის ფარგლებში, ჰოლანდიური ფონდის კორდეიდის ფინანსური მხარდაჭერით, 2001 წლის ოქტომბერ-ნოემბერში. პროექტის ავტორი და ხელმძღვანელი: გიორგი ხუციშვილი, ცენტრის დირექტორი, ფილოსოფიის მენიერებათა...
 • ამის შესახებ არავინ გაფრთხილებს ... ადამიანებით ვაჭრობა - ტრეფიკინგი - საკმაოდ გავრცელებული დანაშაულია. 1998 წლიდან მოყოლებული, ამ პრობლემისა და დანაშაულის პრევენციისა და აღკვეთის მიზნით რამოდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციამ სხვადასხვა საქმიანობა განახორციელა საქართველოში. პუბლიკაცია მომზადდა 2000 წელს....
 • ქალები, სიტუაციის პროფილირება საქართველოში ქალები, სიტუაციის პროფილირება საქართველოში 2002 წელი. შემდგენელი და რედაქტორი: ნინო ციხისთავი წიგნზე მუშაობდნენ: ნინო ციხისთავი, ნანა ბერეკაშვილი კავკასიის ქალთა ქსელმა წიგნი გამოსცა ქართულ და ინგლისურ ენებზე ეუთო-სა და ადამიანის უფლებათა დაცვის ბიუროს (OSCE/ODIHR) მხარდაჭერით....
 • ახალგაზრდა პოლიტიკური ლიდერები საქართველოსთვის 2002 ახალგაზრდა პოლიტიკური ლიდერები საქართველოსთვის. საგანმანათლებლო პროგრამა მშვიდობის მშენებლობისა და კონფლიქტების მოგვარების დარგში. კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის გამოცემა.
 • კონფლიქტის ალტერნატივა, #9, 10 1999 წელი კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი "საქართველოში კონფლიქტების მოგვარების სწავლების პროგრამის" ფარგლებში გამოსცემდა ყოველთვიურ ჟურნალს "ალტერნატივა" (1996 - 1998 წწ.), რომლის რედაქტორი გახლდათ ეფემია ლორია. 1998 წლიდან ცენტრმა...
 • კონფლიქტის ალტერნატივა, #7,8 1999 წელი კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი "საქართველოში კონფლიქტების მოგვარების სწავლების პროგრამის" ფარგლებში გამოსცემდა ყოველთვიურ ჟურნალს "ალტერნატივა" (1996 - 1998 წწ.), რომლის რედაქტორი გახლდათ ეფემია ლორია. 1998 წლიდან ცენტრმა...

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

International Center on Conflict and Negotiation

Международный Центр по Конфликтам и Переговорам