პუბლიკაციები

 • როგორ მოვაგვაროთ კონფლიქტები - გ ა მ ო შ ვ ე ბ ა IV როგორ მოვაგვაროთ კონფლიქტები: გ ა მ ო შ ვ ე ბ ა IV თბილისი, 2001 იოჰან გალტუნგის წიგნი კონფლიქტის ტრანსფორმაცია მშვიდობიანი გზით (ტრანსცენდის მეთოდი)”კონფლიქტის თემას ეხება, და ამავე დროს, დამხმარე...
 • როგორ მოვაგვაროთ კონფლიქტები - გ ა მ ო შ ვ ე ბ ა III როგორ მოვაგვაროთ კონფლიქტები: გ ა მ ო შ ვ ე ბ ა III თბილისი, 2001 პუბლიკაციაში ნახავთ თეორიულ და პრაქტიკულ მასალას: მშვიდობის მშენებლობის საფუძვლები, კონფლიქტის მოგვარების შესაძლებლობები გახლეჩილ საზოგადოებაში, შერიგების ფილოსოფია, მედიაცია...
 • კონფლიქტის ალტერნატივა, #1, 1998 კონფლიქტის ალტერნატივა, #1, 1998 წელი კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი "საქართველოში კონფლიქტების მოგვარების სწავლების პროგრამის" ფარგლებში გამოსცემდა ყოველთვიურ ჟურნალს "ალტერნატივა" (1996 - 1998 წწ.), რომლის რედაქტორი გახლდათ ეფემია...
 • როგორ მოვაგვაროთ კონფლიქტები - გ ა მ ო შ ვ ე ბ ა I

  პუბლიკაციაში ნახავთ თეორიულ და პრაქტიკულ მასალას: კონფლიქტები ჩვენს ცხოვრებაში, რა არის კონფლიქტი, რა ხდება კონფლიქტის დროს, კონფლიქტის ესკალაცია და კონფლიქტის დეესკალაცია, კონფლიქტი და ემოციები, სუბიექტური რეალობა, კონფლიქტის წყაროები და ტიპები,...

 • როგორ მოვაგვაროთ კონფლიქტები - გ ა მ ო შ ვ ე ბ ა II როგორ მოვაგვაროთ კონფლიქტები: გ ა მ ო შ ვ ე ბ ა II თბილისი, 2000 კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი უკვე მეექვსე წელიწადია, რაც ატარებს ტრენინგებს კონფლიქტების თავიდან აცილებისა და მოგვარების...
 • საქართველო და მსოფლიოს რელიგიები მიმოხილვა და ლექსიკონი თბილისი, 2004 კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი წიგნში მოკლედ და პოპულარულადაა განხილული ის რელიგიური სისტემები, რომლებიც მსოფლიოში დღესაც არსებობენ და საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ ცნობიერებაზე გავლენას ახდენენ. მეტი ადგილი და ყურადღება იმ...
 • კონფლიქტები და მოლაპარაკებები, 1999 კონფლიქტები და მოლაპარაკებები, სპეციალური გამოშვება 5 ენაზე, აპრილი, 1999 წელი. "კონფლიქტები და მოლაპარაკებები" კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის ბიულეტენია, რომელიც 1995 წლიდან გამოდის. ბიულეტენი ყოველთვიური გამოცემაა ქართულ,...
 • ამის შესახებ არავინ გაფრთხილებს ... ადამიანებით ვაჭრობა - ტრეფიკინგი - საკმაოდ გავრცელებული დანაშაულია. 1998 წლიდან მოყოლებული, ამ პრობლემისა და დანაშაულის პრევენციისა და აღკვეთის მიზნით რამოდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციამ სხვადასხვა საქმიანობა განახორციელა საქართველოში. პუბლიკაცია მომზადდა 2000 წელს....
 • ქალები, სიტუაციის პროფილირება საქართველოში ქალები, სიტუაციის პროფილირება საქართველოში 2002 წელი. შემდგენელი და რედაქტორი: ნინო ციხისთავი წიგნზე მუშაობდნენ: ნინო ციხისთავი, ნანა ბერეკაშვილი კავკასიის ქალთა ქსელმა წიგნი გამოსცა ქართულ და ინგლისურ ენებზე ეუთო-სა და ადამიანის უფლებათა დაცვის ბიუროს (OSCE/ODIHR) მხარდაჭერით....
 • ახალგაზრდა პოლიტიკური ლიდერები საქართველოსთვის 2002 ახალგაზრდა პოლიტიკური ლიდერები საქართველოსთვის. საგანმანათლებლო პროგრამა მშვიდობის მშენებლობისა და კონფლიქტების მოგვარების დარგში. კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის გამოცემა.

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

International Center on Conflict and Negotiation

Международный Центр по Конфликтам и Переговорам

25+ მშვიდობის მშენებლობაში

25+ in peacebuilding

25+ в миростроительстве