პუბლიკაციები

 • გენდერული სტერეოტიპებისა და ქალთა დისკრიმინაციის კვლევა საქართველოში 1999 გენდერული სტერეოტიპებისა და ქალთა დისკრიმინაციის კვლევა საქართველოში ავტორები: ლუიზა არუთინოვი, დალი ბერეკაშვილი, თამარ ბერეკაშვილი, ნანა ბერეკაშვილი, ნინო ციხისთავი, კავკასიის ქალთა კვლევითი და საკონსულტაციო ქსელი (CWN). კავკასიის ქალთა ქსელი (CWN)...
 • კონფლიქტის ალტერნატივა, #13,14, 1999 წელი კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი "საქართველოში კონფლიქტების მოგვარების სწავლების პროგრამის" ფარგლებში გამოსცემდა ყოველთვიურ ჟურნალს "ალტერნატივა" (1996 - 1998 წწ.), რომლის რედაქტორი გახლდათ ეფემია ლორია. 1998 წლიდან ცენტრმა...
 • ვქმნით ტოლერანტულ გარემოს: ტოლერანტობის სახელმძღვანელო მასწავლებლებისათვის

  აუცილებელია, პედაგოგმა იცოდეს ტოლერანტობის მნიშვნელობა, ფლობდეს ცოდნას ამ ცნების შესახებ და, ამავე დროს, გააჩნდეს ის ინსტრუმენტები, რომლებიც დაეხმარება, განუვითაროს ტოლერანტობა თავის მოსწავლეებს.

 • კონფლიქტის ალტერნატივა, #11,12, 1999 წელი კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი "საქართველოში კონფლიქტების მოგვარების სწავლების პროგრამის" ფარგლებში გამოსცემდა ყოველთვიურ ჟურნალს "ალტერნატივა" (1996 - 1998 წწ.), რომლის რედაქტორი გახლდათ ეფემია ლორია. 1998 წლიდან ცენტრმა...
 • როგორ მოვაგვაროთ კონფლიქტები - გ ა მ ო შ ვ ე ბ ა IV როგორ მოვაგვაროთ კონფლიქტები: გ ა მ ო შ ვ ე ბ ა IV თბილისი, 2001 იოჰან გალტუნგის წიგნი კონფლიქტის ტრანსფორმაცია მშვიდობიანი გზით (ტრანსცენდის მეთოდი)”კონფლიქტის თემას ეხება, და ამავე დროს, დამხმარე...
 • როგორ მოვაგვაროთ კონფლიქტები - გ ა მ ო შ ვ ე ბ ა III როგორ მოვაგვაროთ კონფლიქტები: გ ა მ ო შ ვ ე ბ ა III თბილისი, 2001 პუბლიკაციაში ნახავთ თეორიულ და პრაქტიკულ მასალას: მშვიდობის მშენებლობის საფუძვლები, კონფლიქტის მოგვარების შესაძლებლობები გახლეჩილ საზოგადოებაში, შერიგების ფილოსოფია, მედიაცია...
 • კონფლიქტის ალტერნატივა, #1, 1998 კონფლიქტის ალტერნატივა, #1, 1998 წელი კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი "საქართველოში კონფლიქტების მოგვარების სწავლების პროგრამის" ფარგლებში გამოსცემდა ყოველთვიურ ჟურნალს "ალტერნატივა" (1996 - 1998 წწ.), რომლის რედაქტორი გახლდათ ეფემია...
 • როგორ მოვაგვაროთ კონფლიქტები - გ ა მ ო შ ვ ე ბ ა II როგორ მოვაგვაროთ კონფლიქტები: გ ა მ ო შ ვ ე ბ ა II თბილისი, 2000 კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი უკვე მეექვსე წელიწადია, რაც ატარებს ტრენინგებს კონფლიქტების თავიდან აცილებისა და მოგვარების...
 • როგორ მოვაგვაროთ კონფლიქტები - გ ა მ ო შ ვ ე ბ ა I

  პუბლიკაციაში ნახავთ თეორიულ და პრაქტიკულ მასალას: კონფლიქტები ჩვენს ცხოვრებაში, რა არის კონფლიქტი, რა ხდება კონფლიქტის დროს, კონფლიქტის ესკალაცია და კონფლიქტის დეესკალაცია, კონფლიქტი და ემოციები, სუბიექტური რეალობა, კონფლიქტის წყაროები და ტიპები,...

 • საქართველო და მსოფლიოს რელიგიები მიმოხილვა და ლექსიკონი თბილისი, 2004 კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი წიგნში მოკლედ და პოპულარულადაა განხილული ის რელიგიური სისტემები, რომლებიც მსოფლიოში დღესაც არსებობენ და საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ ცნობიერებაზე გავლენას ახდენენ. მეტი ადგილი და ყურადღება იმ...

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

International Center on Conflict and Negotiation

Международный Центр по Конфликтам и Переговорам

25+ მშვიდობის მშენებლობაში

25+ in peacebuilding

25+ в миростроительстве