პუბლიკაციები

 • დრო მშვიდობისა Peace Times #6, 2003 დრო მშვიდობისა, #6, 2003 წელი. PEACE TIMES, #6, 2003 ჟურნალი კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის პერიოდული გამოცემაა, ჟურნალის რედაქტორი: ირაკლი კაკაბაძე.
 • კონფლიქტის ალტერნატივა, #1,2, 2000 წელი კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი "საქართველოში კონფლიქტების მოგვარების სწავლების პროგრამის" ფარგლებში გამოსცემდა ყოველთვიურ ჟურნალს "ალტერნატივა" (1996 - 1998 წწ.), რომლის რედაქტორი გახლდათ ეფემია ლორია. 1998 წლიდან ცენტრმა...
 • გენდერული სტერეოტიპებისა და ქალთა დისკრიმინაციის კვლევა საქართველოში 1999 გენდერული სტერეოტიპებისა და ქალთა დისკრიმინაციის კვლევა საქართველოში ავტორები: ლუიზა არუთინოვი, დალი ბერეკაშვილი, თამარ ბერეკაშვილი, ნანა ბერეკაშვილი, ნინო ციხისთავი, კავკასიის ქალთა კვლევითი და საკონსულტაციო ქსელი (CWN). კავკასიის ქალთა ქსელი (CWN)...
 • კონფლიქტის ალტერნატივა, #13,14, 1999 წელი კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი "საქართველოში კონფლიქტების მოგვარების სწავლების პროგრამის" ფარგლებში გამოსცემდა ყოველთვიურ ჟურნალს "ალტერნატივა" (1996 - 1998 წწ.), რომლის რედაქტორი გახლდათ ეფემია ლორია. 1998 წლიდან ცენტრმა...
 • ვქმნით ტოლერანტულ გარემოს: ტოლერანტობის სახელმძღვანელო მასწავლებლებისათვის

  აუცილებელია, პედაგოგმა იცოდეს ტოლერანტობის მნიშვნელობა, ფლობდეს ცოდნას ამ ცნების შესახებ და, ამავე დროს, გააჩნდეს ის ინსტრუმენტები, რომლებიც დაეხმარება, განუვითაროს ტოლერანტობა თავის მოსწავლეებს.

 • კონფლიქტის ალტერნატივა, #11,12, 1999 წელი კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი "საქართველოში კონფლიქტების მოგვარების სწავლების პროგრამის" ფარგლებში გამოსცემდა ყოველთვიურ ჟურნალს "ალტერნატივა" (1996 - 1998 წწ.), რომლის რედაქტორი გახლდათ ეფემია ლორია. 1998 წლიდან ცენტრმა...
 • როგორ მოვაგვაროთ კონფლიქტები - გ ა მ ო შ ვ ე ბ ა IV როგორ მოვაგვაროთ კონფლიქტები: გ ა მ ო შ ვ ე ბ ა IV თბილისი, 2001 იოჰან გალტუნგის წიგნი კონფლიქტის ტრანსფორმაცია მშვიდობიანი გზით (ტრანსცენდის მეთოდი)”კონფლიქტის თემას ეხება, და ამავე დროს, დამხმარე...
 • როგორ მოვაგვაროთ კონფლიქტები - გ ა მ ო შ ვ ე ბ ა III როგორ მოვაგვაროთ კონფლიქტები: გ ა მ ო შ ვ ე ბ ა III თბილისი, 2001 პუბლიკაციაში ნახავთ თეორიულ და პრაქტიკულ მასალას: მშვიდობის მშენებლობის საფუძვლები, კონფლიქტის მოგვარების შესაძლებლობები გახლეჩილ საზოგადოებაში, შერიგების ფილოსოფია, მედიაცია...
 • კონფლიქტის ალტერნატივა, #1, 1998 კონფლიქტის ალტერნატივა, #1, 1998 წელი კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი "საქართველოში კონფლიქტების მოგვარების სწავლების პროგრამის" ფარგლებში გამოსცემდა ყოველთვიურ ჟურნალს "ალტერნატივა" (1996 - 1998 წწ.), რომლის რედაქტორი გახლდათ ეფემია...
 • როგორ მოვაგვაროთ კონფლიქტები - გ ა მ ო შ ვ ე ბ ა I

  პუბლიკაციაში ნახავთ თეორიულ და პრაქტიკულ მასალას: კონფლიქტები ჩვენს ცხოვრებაში, რა არის კონფლიქტი, რა ხდება კონფლიქტის დროს, კონფლიქტის ესკალაცია და კონფლიქტის დეესკალაცია, კონფლიქტი და ემოციები, სუბიექტური რეალობა, კონფლიქტის წყაროები და ტიპები,...

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

International Center on Conflict and Negotiation

Международный Центр по Конфликтам и Переговорам

25+ მშვიდობის მშენებლობაში

25+ in peacebuilding

25+ в миростроительстве