პუბლიკაციები

  • დრო მშვიდობისა Peace Times #15, 2007 დრო მშვიდობისა, #15, 2007 წელი. PEACE TIMES, #15, 2007 ჟურნალი კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის პერიოდული გამოცემაა, ჟურნალის რედაქტორი: გია ჭუმბურიძე.
  • გრიგოლ ფერაძე სარწმუნოების და მოქალაქეობის შესახებ 2006 გრიგოლ ფერაძე სარწმუნოების და მოქალაქეობის შესახებ გამოკვლევა, ბიბლიოგრაფია, ქადაგებები, შენიშვნები, დანართი ნუგზარ პაპუაშვილი. კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის გამოცემა, 2006 წელი. "სერია "რელიგია კონფლიქტებსა და მოლაპარაკებებში" მკითხველთა ფართო წრეს ამჟამად სთავაზობს ნუგზარ...
  • ოჯახური ძალადობა ქალზე - მრავალკომპონენტიანი კვლევა 2006 ოჯახური ძალადობა ქალზე - მრავალკომპონენტიანი კვლევა რედაქტორები, კვლევითი პროექტის ავტორები და წიგნის შემდგენელები: ნინო ციხისთავი, ნანა ბერეკაშვილი. თავების ავტორები: ლუიზა არუთინოვი, ნინო ბაქაქური, ქეთევან ჯელაძე, რუსუდან იმედაძე. კავკასიის ქალთა კვლევითი და საკონსულტაციო ქსელი...
  • დრო მშვიდობისა Peace Times #13, 2006 დრო მშვიდობისა, #13, 2006 წელი. PEACE TIMES, #13, 2006 ჟურნალი კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის პერიოდული გამოცემაა, ჟურნალის რედაქტორი: გია ჭუმბურიძე.
  • ამბროსი (ხელაია) რუსეთის საეკლესიო პოლიტიკის შესახებ აფხაზეთში 2005 ამბროსი (ხელაია) რუსეთის საეკლესიო პოლიტიკის შესახებ აფხაზეთში სტატიის გამო "ხმა სოხუმიდან" გამოსაცემად მოამზადა, თარგმნა, გამოკვლევა და შენიშვნები დაურთო ნუგზარ პაპუაშვილმა კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის გამოცემა, 2005 წელი. "კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი...
  • დრო მშვიდობისა Peace Times #8, 2004 დრო მშვიდობისა, #8, 2004 წელი. PEACE TIMES, #8, 2004. ჟურნალი კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის პერიოდული გამოცემაა, ჟურნალის რედაქტორი: ირაკლი კაკაბაძე.
  • დრო მშვიდობისა Peace Times #7, 2003 დრო მშვიდობისა, #7, 2003 წელი. PEACE TIMES, #7, 2003. ჟურნალი კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის პერიოდული გამოცემაა, ჟურნალის რედაქტორი: ირაკლი კაკაბაძე.
  • ტერორიზმი ტერორიზმი: რა უნდა ვიცოდეთ მის შესახებ? გიორგი ხუციშვილი 2003 კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებათა საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის გამოცემა. გიორგი ხუციშვილის წინამდებარე ნაშრომი, რა თქმა უნდა, შორს არის იმისაგან, რომ თანამედროვე ტერორიზმის ფემონემის სრული, ღრმა ან ამომწურავი სურათი...
  • საქართველოს კანონი ნორმატიული აქტების შესახებ 1996 ქართულ და სომხურ ენებზე 2004 საქართველოს კანონი ნორმატიული აქტების შესახებ 1996 ქართულ და სომხურ ენებზე.
  • ნინო ცინცაძე: დახურული და დაუხურავი საქმეები ამ კრებულში 2004 წლის განმავლობაში გაზეთ „24 საათში” დაბეჭდილი ჩემი ის სტატიები შევიდა, რომელიც რელიგიის თემატიკას ეხება. ეს თემა ყველაზე აქტიური სწორედ 2004 წლის დასაწყისში გახდა, თავის პიკს ნოემბერში მიაღწია,...

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

International Center on Conflict and Negotiation

Международный Центр по Конфликтам и Переговорам

25+ მშვიდობის მშენებლობაში

25+ in peacebuilding

25+ в миростроительстве