პუბლიკაციები

 • დავძლიოთ გენდერული ძალადობა საქართველოში ტრენინგის კურიკულუმი

  წინამდებარე კურიკულუმი წარმოადგენს სახელმძღვანელო მასლას მათთვის ვინც უნდა წარმართოს ტრენინგის პროგრამა გენდერული ძალადობის საკითხებზე. სახელმძღვანელოს მომხმარებლები პირველ რიგში იქნებიან პროგრამაში მონაწილე ტრენერები (განმანათლებლები), რომლებიც თავის მხრივ ამ სახელმძღვანელოთი იქნებიან მომზადებულნი.

 • გენდერული ძალადობა კურიკულუმი დავძლიოთ გენდერული ძალადობა ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო შ ი 2009 ტრენინგის კურიკულუმი მომზადებულია გაეროს მოსახლეობის ფონდის (UNFPA) რეგიონული პროექტის “დავძლიოთ გენდერული ძალადობა ამიერკავკასიაში” ფარგლებში. კურიკულუმი მომზადდა კონფლიქტებისა და...
 • სქესთა თანაბარი შესაძლებლობების მდგომარეობა საქართველოში სქესთა თანაბარი შესაძლებლობების მდგომარეობა საქართველოში: ანგარიში (2006-2008 წწ.) 2009 რედაქტორი: ნინო ციხისთავი კავკასიის ქალთა ქსელის პუბლიკაცია. კავკასიის ქალთა ქსელი (CWN) დაარსდა1997 წელს და მუშაობს ქოლგა ორგანიზაცია - კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო...
 • დრო მშვიდობისა Peace Times #19, 2008 დრო მშვიდობისა, #19, 2008 წელი. PEACE TIMES, #19, 2008 ჟურნალი კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის პერიოდული გამოცემაა, ჟურნალის რედაქტორი: გია ჭუმბურიძე.
 • თბილისის მოსახლეობის საზოგადოებრივი აზრი 2007-2008 წლის პოლიტიკური მოვლენების შესახებ თბილისის მოსახლეობის საზოგადოებრივი აზრი 2007-2008 წლის (ნოემბერ-იანვარი) პოლიტიკური მოვლენების შესახებ. სოციოლოგიური გამოკითხვის შედეგები. კვლევა განხორციელდა კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის (ICCN) მიერ ჰოლანდიური ფონდი „კორდეიდის“ მხარდაჭერით 2008 წელს. გამოკითხვა ჩატარდა...
 • სამოქალაქო საზოგადოება და "ვარდების რევოლუცია" საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოება და "ვარდების რევოლუცია" საქართველოში 2008 წელი გიორგი ხუციშვილის საერთო რედაქციით კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის (ICCN) გამოცემა. საერთო რედაქცია: გიორგი ხუციშვილი ავტორები (ანბანის მიხედვით): ფრანსუაზ ჟ. კომპანიენი, რუსუდან...
 • რელიგიური მრავალფეროვნება საქართველოში 2008 წელი რელიგიური მრავალფეროვნება საქართველოში - გზამკვლევი. წიგნზე მუშაობდნენ: რუსუდან გოცირიძე, ლელა ქართველიშვილი. კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის გამოცემა.
 • წლიური ანგარიში 2005-2006 "მსურს, მუდმივი დახმარებისა და თანამშრომლობისთვის მადლობა მოვახსენო ჩვენს პარტნიორებს რეგიონში და საერთაშორისო ორგანიზაციებში. ასევე, გულითად მადლობას და პატივისცემას გამოვხატავ ICCN-ის ერთგული თანამშრომლების მიმართ." ...
 • დრო მშვიდობისა Peace Times #15, 2007 დრო მშვიდობისა, #15, 2007 წელი. PEACE TIMES, #15, 2007 ჟურნალი კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის პერიოდული გამოცემაა, ჟურნალის რედაქტორი: გია ჭუმბურიძე.
 • გრიგოლ ფერაძე სარწმუნოების და მოქალაქეობის შესახებ 2006 გრიგოლ ფერაძე სარწმუნოების და მოქალაქეობის შესახებ გამოკვლევა, ბიბლიოგრაფია, ქადაგებები, შენიშვნები, დანართი ნუგზარ პაპუაშვილი. კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის გამოცემა, 2006 წელი. "სერია "რელიგია კონფლიქტებსა და მოლაპარაკებებში" მკითხველთა ფართო წრეს ამჟამად სთავაზობს ნუგზარ...

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

International Center on Conflict and Negotiation

Международный Центр по Конфликтам и Переговорам

25+ მშვიდობის მშენებლობაში

25+ in peacebuilding

25+ в миростроительстве