პუბლიკაციები

 • ნინო ცინცაძე: დახურული და დაუხურავი საქმეები ამ კრებულში 2004 წლის განმავლობაში გაზეთ „24 საათში” დაბეჭდილი ჩემი ის სტატიები შევიდა, რომელიც რელიგიის თემატიკას ეხება. ეს თემა ყველაზე აქტიური სწორედ 2004 წლის დასაწყისში გახდა, თავის პიკს ნოემბერში მიაღწია,...
 • გენდერული სტერეოტიპებისა და ქალთა დისკრიმინაციის კვლევა საქართველოში 1999 გენდერული სტერეოტიპებისა და ქალთა დისკრიმინაციის კვლევა საქართველოში ავტორები: ლუიზა არუთინოვი, დალი ბერეკაშვილი, თამარ ბერეკაშვილი, ნანა ბერეკაშვილი, ნინო ციხისთავი, კავკასიის ქალთა კვლევითი და საკონსულტაციო ქსელი (CWN). კავკასიის ქალთა ქსელი (CWN)...
 • ვქმნით ტოლერანტულ გარემოს: ტოლერანტობის სახელმძღვანელო მასწავლებლებისათვის

  აუცილებელია, პედაგოგმა იცოდეს ტოლერანტობის მნიშვნელობა, ფლობდეს ცოდნას ამ ცნების შესახებ და, ამავე დროს, გააჩნდეს ის ინსტრუმენტები, რომლებიც დაეხმარება, განუვითაროს ტოლერანტობა თავის მოსწავლეებს.

 • როგორ მოვაგვაროთ კონფლიქტები - გ ა მ ო შ ვ ე ბ ა IV როგორ მოვაგვაროთ კონფლიქტები: გ ა მ ო შ ვ ე ბ ა IV თბილისი, 2001 იოჰან გალტუნგის წიგნი კონფლიქტის ტრანსფორმაცია მშვიდობიანი გზით (ტრანსცენდის მეთოდი)”კონფლიქტის თემას ეხება, და ამავე დროს, დამხმარე...
 • როგორ მოვაგვაროთ კონფლიქტები - გ ა მ ო შ ვ ე ბ ა III როგორ მოვაგვაროთ კონფლიქტები: გ ა მ ო შ ვ ე ბ ა III თბილისი, 2001 პუბლიკაციაში ნახავთ თეორიულ და პრაქტიკულ მასალას: მშვიდობის მშენებლობის საფუძვლები, კონფლიქტის მოგვარების შესაძლებლობები გახლეჩილ საზოგადოებაში, შერიგების ფილოსოფია, მედიაცია...
 • კონფლიქტის ალტერნატივა, #1, 1998 კონფლიქტის ალტერნატივა, #1, 1998 წელი კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი "საქართველოში კონფლიქტების მოგვარების სწავლების პროგრამის" ფარგლებში გამოსცემდა ყოველთვიურ ჟურნალს "ალტერნატივა" (1996 - 1998 წწ.), რომლის რედაქტორი გახლდათ ეფემია...
 • როგორ მოვაგვაროთ კონფლიქტები - გ ა მ ო შ ვ ე ბ ა I

  პუბლიკაციაში ნახავთ თეორიულ და პრაქტიკულ მასალას: კონფლიქტები ჩვენს ცხოვრებაში, რა არის კონფლიქტი, რა ხდება კონფლიქტის დროს, კონფლიქტის ესკალაცია და კონფლიქტის დეესკალაცია, კონფლიქტი და ემოციები, სუბიექტური რეალობა, კონფლიქტის წყაროები და ტიპები,...

 • როგორ მოვაგვაროთ კონფლიქტები - გ ა მ ო შ ვ ე ბ ა II როგორ მოვაგვაროთ კონფლიქტები: გ ა მ ო შ ვ ე ბ ა II თბილისი, 2000 კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი უკვე მეექვსე წელიწადია, რაც ატარებს ტრენინგებს კონფლიქტების თავიდან აცილებისა და მოგვარების...
 • საქართველო და მსოფლიოს რელიგიები მიმოხილვა და ლექსიკონი თბილისი, 2004 კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი წიგნში მოკლედ და პოპულარულადაა განხილული ის რელიგიური სისტემები, რომლებიც მსოფლიოში დღესაც არსებობენ და საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ ცნობიერებაზე გავლენას ახდენენ. მეტი ადგილი და ყურადღება იმ...
 • კონფლიქტები და მოლაპარაკებები, 1999 კონფლიქტები და მოლაპარაკებები, სპეციალური გამოშვება 5 ენაზე, აპრილი, 1999 წელი. "კონფლიქტები და მოლაპარაკებები" კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის ბიულეტენია, რომელიც 1995 წლიდან გამოდის. ბიულეტენი ყოველთვიური გამოცემაა ქართულ,...

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

International Center on Conflict and Negotiation

Международный Центр по Конфликтам и Переговорам

24+ მშვიდობის მშენებლობაში

24+ in peacebuilding

24+ в миростроительстве