პუბლიკაციები

 • ამბროსი (ხელაია) რუსეთის საეკლესიო პოლიტიკის შესახებ აფხაზეთში 2005 ამბროსი (ხელაია) რუსეთის საეკლესიო პოლიტიკის შესახებ აფხაზეთში სტატიის გამო "ხმა სოხუმიდან" გამოსაცემად მოამზადა, თარგმნა, გამოკვლევა და შენიშვნები დაურთო ნუგზარ პაპუაშვილმა კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის გამოცემა, 2005 წელი. "კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი...
 • ნინო ცინცაძე: დახურული და დაუხურავი საქმეები ამ კრებულში 2004 წლის განმავლობაში გაზეთ „24 საათში” დაბეჭდილი ჩემი ის სტატიები შევიდა, რომელიც რელიგიის თემატიკას ეხება. ეს თემა ყველაზე აქტიური სწორედ 2004 წლის დასაწყისში გახდა, თავის პიკს ნოემბერში მიაღწია,...
 • საქართველოს კანონი ნორმატიული აქტების შესახებ 1996 ქართულ და სომხურ ენებზე 2004 საქართველოს კანონი ნორმატიული აქტების შესახებ 1996 ქართულ და სომხურ ენებზე.
 • გენდერული სტერეოტიპებისა და ქალთა დისკრიმინაციის კვლევა საქართველოში 1999 გენდერული სტერეოტიპებისა და ქალთა დისკრიმინაციის კვლევა საქართველოში ავტორები: ლუიზა არუთინოვი, დალი ბერეკაშვილი, თამარ ბერეკაშვილი, ნანა ბერეკაშვილი, ნინო ციხისთავი, კავკასიის ქალთა კვლევითი და საკონსულტაციო ქსელი (CWN). კავკასიის ქალთა ქსელი (CWN)...
 • ვქმნით ტოლერანტულ გარემოს: ტოლერანტობის სახელმძღვანელო მასწავლებლებისათვის

  აუცილებელია, პედაგოგმა იცოდეს ტოლერანტობის მნიშვნელობა, ფლობდეს ცოდნას ამ ცნების შესახებ და, ამავე დროს, გააჩნდეს ის ინსტრუმენტები, რომლებიც დაეხმარება, განუვითაროს ტოლერანტობა თავის მოსწავლეებს.

 • როგორ მოვაგვაროთ კონფლიქტები - გ ა მ ო შ ვ ე ბ ა IV როგორ მოვაგვაროთ კონფლიქტები: გ ა მ ო შ ვ ე ბ ა IV თბილისი, 2001 იოჰან გალტუნგის წიგნი კონფლიქტის ტრანსფორმაცია მშვიდობიანი გზით (ტრანსცენდის მეთოდი)”კონფლიქტის თემას ეხება, და ამავე დროს, დამხმარე...
 • როგორ მოვაგვაროთ კონფლიქტები - გ ა მ ო შ ვ ე ბ ა III როგორ მოვაგვაროთ კონფლიქტები: გ ა მ ო შ ვ ე ბ ა III თბილისი, 2001 პუბლიკაციაში ნახავთ თეორიულ და პრაქტიკულ მასალას: მშვიდობის მშენებლობის საფუძვლები, კონფლიქტის მოგვარების შესაძლებლობები გახლეჩილ საზოგადოებაში, შერიგების ფილოსოფია, მედიაცია...
 • როგორ მოვაგვაროთ კონფლიქტები - გ ა მ ო შ ვ ე ბ ა II როგორ მოვაგვაროთ კონფლიქტები: გ ა მ ო შ ვ ე ბ ა II თბილისი, 2000 კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი უკვე მეექვსე წელიწადია, რაც ატარებს ტრენინგებს კონფლიქტების თავიდან აცილებისა და მოგვარების...
 • როგორ მოვაგვაროთ კონფლიქტები - გ ა მ ო შ ვ ე ბ ა I

  პუბლიკაციაში ნახავთ თეორიულ და პრაქტიკულ მასალას: კონფლიქტები ჩვენს ცხოვრებაში, რა არის კონფლიქტი, რა ხდება კონფლიქტის დროს, კონფლიქტის ესკალაცია და კონფლიქტის დეესკალაცია, კონფლიქტი და ემოციები, სუბიექტური რეალობა, კონფლიქტის წყაროები და ტიპები,...

 • საქართველო და მსოფლიოს რელიგიები მიმოხილვა და ლექსიკონი თბილისი, 2004 კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი წიგნში მოკლედ და პოპულარულადაა განხილული ის რელიგიური სისტემები, რომლებიც მსოფლიოში დღესაც არსებობენ და საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ ცნობიერებაზე გავლენას ახდენენ. მეტი ადგილი და ყურადღება იმ...

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

International Center on Conflict and Negotiation

Международный Центр по Конфликтам и Переговорам

24+ მშვიდობის მშენებლობაში

24+ in peacebuilding

24+ в миростроительстве