პუბლიკაციები

 • ქალთა და გოგონათა პროფესიული არჩევანის პრობლემებისა და პერსპექტივების კვლევა გოგონები და ქალები ქვემო ქართლსა და სამცხე-ჯავახეთში: განათლების, ეკონომიკური შესაძლებლოებებისა და პროფესიული არჩევანის პრობლემები და პერსპექტივები საბაზისო კვლევა, თბილისი 2014 კვლევის ჯგუფი: მაია კუპრავა-შარვაშიძე, ნანა...
 • დღიური ერთი სემენარიელისა, ალექსანდრე ფრონელი (ყიფშიძე) ალექსანდრე ფრონელი (ყიფშიძე) დღიური ერთი სემენარიელისა 1879-1882 წწ. წიგნის შემდგენელი და რედაქტორი: ნინო ციხისთავი-ხუციშვილი წიგნის გამომცემელი: გიორგი ხუციშვილი თბილისი, 2013 წ.
 • ტოლერანტობა, მრავალფეროვნება, მშვიდობის კულტურა - კურიკულუმი საზაფხულო კურსისათვის ტოლერანტობა, მრავალფეროვნება და მშვიდობის კულტურა სტუდენტებისათვის სახელმღვანელო მომზადებულია კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის (ICCN) მიერ 2013 წელს. წინამდებარე კურიკულუმი წარმოადგენს სასწავლო მასალას რომელიც მოემსახურება საზაფხულო უნივერსიტეტის ლექტორებს...
 • იდეისადმი მიძღვნილი ცხოვრება იდეისადმი მიძღვნილი ცხოვრება 2013 წიგნის შემდგენელი და გამომცემელი გიორგი ხუციშვილი წიგნი გამოიცა შოთა ხუციშვილის ოჯახის სახსრებით. წიგნში გამოქვეყნებული მასალის ნებისმიერი გამოყენებისას აუცილებელია ამ პუბლიკაციის მითითება. *** "შოთა ხუციშვილის ხსოვნა, როგორც უანგარო მეცნიერის, რომლის მიღწევებმა ჯერ...
 • ქალები ქვემო ქართლიდან ქალები ქვემო ქართლიდან 2013 კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის (ICCN) გამოცემა. გვინდა განსაკუთრებული მადლიერება გამოვხატოთ იმ ქალების მიმართ, რომ­ლებმაც გვიამბეს და გაგვიზიარეს თავიანთი ცხოვრების ამბავი, რომელთა სუ­რათებიც მოხვდა ამ ალბომის გვერდებზე. იმედი...
 • გენდერული თანასწორობის სახელმძღვანელო პრინციპები

  აღნიშნული პუბლიკაცია წარმოადგენს სახელმძღვანელო დოკუმენტს ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების წარმომადგენელთათვის გენდერული თანასწორობის შესახებ საქართველოს კანონმდებლობის იმპლემენტაციის გაადვილების და კანონის ყოველდღიურ ცხოვრებაში რეალური გამოყენებისათვის.

 • წერილები ოჯახს 1937-1957 ლუკა ციხისთავი "წერილები ოჯახს: 1937-1957" - წარმოადგენს დოკუმენტურ მასალას, რომელიც მოიცავს სტალინის გულაგიდან გამოგზავნილ 59 წერილს, რომელთაც ჩვენამდე მოაღწიეს. ლუკა ციხისთავი - სტალინის პოლიტპატიმარი გახლდათ. მან საბჭოთა ციმბირის საპატიმროებსა და გადასახლებაში 20 წელი...
 • მონაწილეობის გენდერული ასპექტები მარნეულში, ბოლნისში და ახალციხეში ჩატარებული ინდუქტიური კვლევის შედეგები

  2009 წელს კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო ცენტრმა “სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერებისა და უმცირესობათა და გენდერული ინტეგრაციის პროგრამის ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება EED მხარდაჭერით, ჩაატარა ინდუქტიური კვლევა ქალთა და უმცირესობათა მონაწილეობის საკითხებზე ქვემო...

 • საქართველოს კონფლიქტებში პროგრესის მოკლე ვადაში მიღწევის გეგმა

  დოკუმენტი წარმოადგენს ამერიკის პროგრესის ცენტრის მიერ მომზადებული ანგარიშის: `ამერიკის შეერთებული შტატების პოლიტიკა საქართველოს კონფლიქტების მიმართ~, შემოკლებულ ვარიანტს, დოკუმენტი 2011 წლის თებერვალში მომზადდა

 • ეროვნული და ადგილობრივი არჩევნები - კამპანია და დაკვირვების პროცესი ეროვნული და ადგილობრივი არჩევნები - კამპანია და დაკვირვების პროცესი. სემინარის მასალები. 2011 წლის 2-6 მარტი, ბაზალეთი, საქართველო. პროგრამა განახორციელა კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითმა ცენტრმა. პროგრამის მხარდამჭერი: ევროკავშირი.

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

International Center on Conflict and Negotiation

Международный Центр по Конфликтам и Переговорам

25+ მშვიდობის მშენებლობაში

25+ in peacebuilding

25+ в миростроительстве