კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

კონფლიქტის ანალიზის ჩარჩო

25 მაისს, კონფლიქტების და მოლაპარეკებების საერთაშორისო კვლევითმა ცენტრმა (ICCN), როგორც რეგიონულმა სამდივნომ, სამხრეთ კავკასიის დიალოგის პროგრამის (GPPAC) ფარგლებში, კონფლიქტის ანალიზის ჩარჩოს შესახებ დევნილთა დახმარებაში ჩართული და კონფლიქტისა და მშვიდობის საკითხებით დაინტერესებული ახალგაზრდებისთვის თემატური შეხვედრა ჩაატარა .

ტრენინგის მონაწილეებს შესთავაზეს პრაქტიკული სავარჯიშოები და სიმულაციური თამაშები, რათა გაეგოთ მათი აღქმა და დამოკიდებულება კონფლიქტურ და/ან კონფლიქტურ სიტუაციებთან გამკლავების გზების მიმართ. მათ თეორიული ცოდნა და პრაქტიკული ინსტრუმენტები მიიღეს, თუ როგორ უნდა გააანალიზონ კონფლიქტი საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკაზე დაყრდნობით.

შეხვედრიდან მიღებული ერთ-ერთი გაკვეთილი იყო ის, რომ მნიშვნელოვანი ძალისხმევაა საჭირო იმისათვის, რომ ახალგაზრდებში უფრო აქტიურად დაინერგოს კონფლიქტების პრევენციის, როგორც ღირებულების მიმართ, ცნობიერების ამაღლება.

კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი

International Center on Conflict and Negotiation

Международный Центр по Конфликтам и Переговорам